W Nowy Rok 2017 z Matkami Założycielkami i Maryją

Nabożeństwo noworoczne 4Kolejny rok formacyjny w naszym Zgromadzeniu rozpoczęłyśmy wieczornym nabożeństwem w uroczystość Bożej Rodzicielki...

 

 

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty dałeś nam w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Ofiarujemy to nasze modlitewne czuwanie przed Tobą ukrytym w tabernakulum naszej kaplicy na większą chwałę Twoją i cześć Maryi Panny. Chcemy wzorem naszych Matek Założycielek pochylić się nad tajemnicą życia Maryi i jej obecności w naszej elżbietańskiej wspólnocie, a także za ich przykładem oddawać cześć Matce naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Nabożeństwo noworoczne 5

Maryjo, my duchowe córki św. Elżbiety, kontynuatorki wielkiego dzieła jakie przed stu siedemdziesięciu pięciu laty rozpoczęły nasze Matki Założycielki, patrzymy dziś z zadumą na miłość naszych Matek do Ciebie. Każdy dzień ich życia był naznaczony Twoją obecnością przez nieustanne przyzywanie Twego imienia. Rytm dnia wyznaczała modlitwa „Anioł Pański” odmawiana trzy razy dziennie, a każdy dzień kończyła modlitwa różańcowa. I my dzisiaj za ich wzorem wzywamy Twej potężnej obrony i wstawiennictwa. Chcemy oddawać Ci cześć przez kult Niepokalanego Serca Twojego w każdą sobotę miesiąca, szczególnie pierwszą, przez modlitwę różańcową, Eucharystie sprawowane ku Twojej czci i niezliczone nabożeństwa. Chcemy dziś odnowić świadomość Twojej obecności pośród nas i na nowo pokochać modlitwę zanoszoną do Boga za Twoim wstawiennictwem.

Nabożeństwo noworoczne 6

Maryjo nasza Matko, w tajemnicy nawiedzenia św. Elżbiety chcemy kontemplować Twoje służebne serce tak wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. Za wzorem naszych Matek chcemy czerpać z niej umocnienie dla naszej wiary i zachętę do służebnej miłości. To od Ciebie chcemy się uczyć jak przyjmować Słowo Boga, które w drugim człowieku każe nam widzieć Jego samego, jak bez oczekiwania zapłaty służyć naszym bliźnim, jak z pokorą rezygnować z siebie oddając  swe siły i czas potrzebującym. Naucz nas Maryjo jak uczyłaś nasze Matki, widzieć w chorych, ubogich i samotnych Twojego Syna i sercem pełnym miłości służyć Mu w drugim człowieku.

Nabożeństwo noworoczne 7

Maryjo, dla naszych Założycielek i całych pokoleń sióstr byłaś wzorem i natchnieniem. Spoglądając na Ciebie uczyły się one bezgranicznej ufności Bogu przez całe swoje życie wypowiadając nieustannie „fiat” ” i wpatrując się w Ciebie uczyły się czym jest wierność aż po krzyż. To Ty wskazywałaś  na Jezusa, mówiąc: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Prosimy Cię nasza Matko Maryjo, bądź i dla nas doskonałym wzorem zawierzenia Bogu, posłuszeństwa, pokory i cierpliwości. Wypraszaj nam łaskę gotowości pełnienia Jego woli, by w naszym życiu rozbrzmiewało nieustannie „niech mi się stanie według twego słowa”. Ucz słuchać Jego Słowa i przyjmować je całym sercem, żyć według tego słowa, które każdego dnia do nas kieruje w liturgii i Piśmie świętym, żyć według konstytucji, w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, a także przez sumienną i gorliwą modlitwę ożywiać Kościół i wypraszać potrzebne łaski dla wszystkich, którzy polecają się naszej pamięci.

Nabożeństwo noworoczne 8

Kochana nasza Matko Maryjo, Oblubienico Najwyższego Pana! Nasze Matki gorąco umiłowały Ciebie i pragnęły odzwierciedlić w sobie Twoje cnoty. Także i my wpatrujemy się w Twoje święte oblicze i prosimy, bądź dla nas wzorem prostoty i skromności. Najdoskonalsza z Kobiet, niech w Tobie każda z nas kształtuje swoją kobiecość, od Ciebie uczy się czym jest macierzyństwo i naśladując Ciebie staje się coraz piękniejszą oblubienicą Chrystusa Pana. Niech Twoje Imię, które każda z nas nosi, a także szata którą jesteśmy przyodziane przypominają nam, że mamy być jak Ty sama – proste, skromne, pokorne, piękne pięknem Pana, odbijające Jego światło i żyjące dla Niego. 

Nabożeństwo noworoczne 9

Niech nam błogosławi z Dzieciątkiem Panna Maryja. Amen.

Nabożeństwo noworoczne 3

Nabożeństwo noworoczne 2