Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Szukaj

"Oto Matka twoja"

Kłodnica 2017 4Odpowiadając na zaproszenie szkoły w Kłodnicy spotkałyśmy się dzisiaj z trzema grupami uczniów, aby wspólnie pochylić się nad osobą Matki Bożej. Temat rekolekcji szkolnych miał na celu przybliżyć młodym ludziom postać Maryi i zachęcić do modlitwy w związku z setną rocznicą objawień w Fatimie, którą obchodzimy w bieżącym roku.

 

Wraz z uczniami szkoły próbowałyśmy odegrać scenkę związaną z ukazaniem się Maryi trzem pastuszkom niedaleko Fatimy: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Treść naszych rekolekcji stanowiło przesłanie Matki Bożej, a więc wezwanie do modlitwy i pokuty. Porozmawialiśmy więc na temat modlitwy, szczególnie różańcowej, a także na temat dwóch pozostałych form pokuty, a więc postu i jałmużny. Choć temat dość trudny dzieci doskonale zrozumiały, że ich modlitwa i dobre uczynki są pięknym darem dla Pana Boga, dzięki któremu mogą Go przepraszać za zło istniejące w świecie i za tych, którzy nie przepraszają.

Kłodnica 2017 1Kłodnica 2017 2Kłodnica 2017 3Kłodnica 2017 5

Kłodnica 2017 6Kłodnica 2017 7Kłodnica 2017 8Kłodnica 2017 9

Kłodnica 2017 10Kłodnica 2017 11Kłodnica 2017 12Kłodnica 2017 13

Kłodnica 2017 14Kłodnica 2017 15Kłodnica 2017 16Kłodnica 2017 17