Z życia Domu św. Karola

Skupienie w Koźlu 3Dzień 7 kwietnia był dniem szczególnym w Domu św. Karola, zwłaszcza dla pracowników. W tym czasie mieli oni okazję do zatrzymania się w wirze obowiązków i prac przedświątecznych, przeżywając swój dzień skupienia.

 

Skupienie w Koźlu 1Spotkanie rozpoczęło się konferencją, którą wygłosił ks. Damian Jurczak, proboszcz parafii w Kopernikach. Mówił on o otwarciu się na działanie Boga, a także podjął temat krzyża w życiu człowieka. Temat ten jest szczególnie bliski tym, którzy na co dzień opiekują się podopiecznymi Domu św. Karola, czyli osobami chorymi, potrzebującymi stale pomocy drugiej osoby.

Po przerwie, która była okazją do wymiany przemyśleń odbyła się Droga Krzyżowa, która w niezwykły sposób pokazała jak bardzo to, co przeżywał Jezus jest bliskie naszej codzienności. Każdy z pracowników miał możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania podczas adoracji.

Skupienie w Koźlu 5Dzień skupienia zakończył się Eucharystią, podczas której zostaliśmy posłani do głoszenia Chrystusa w każdych okolicznościach, na wzór proroka Jeremiasza. Czas, który przeżyliśmy był wspaniała okazją do przygotowania się na nadchodzące święta, a także wprowadził atmosferę zadumy i  zrozumienia tak bardzo potrzebną podczas Wielkiego Tygodnia.

 

Siostry z Kędzierzyna-Koźla

Skupienie w Koźlu 2Skupienie w Koźlu 4Skupienie w Koźlu 6