Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Z życia Domu św. Karola

Skupienie w Koźlu 3Dzień 7 kwietnia był dniem szczególnym w Domu św. Karola, zwłaszcza dla pracowników. W tym czasie mieli oni okazję do zatrzymania się w wirze obowiązków i prac przedświątecznych, przeżywając swój dzień skupienia.

 

Skupienie w Koźlu 1Spotkanie rozpoczęło się konferencją, którą wygłosił ks. Damian Jurczak, proboszcz parafii w Kopernikach. Mówił on o otwarciu się na działanie Boga, a także podjął temat krzyża w życiu człowieka. Temat ten jest szczególnie bliski tym, którzy na co dzień opiekują się podopiecznymi Domu św. Karola, czyli osobami chorymi, potrzebującymi stale pomocy drugiej osoby.

Po przerwie, która była okazją do wymiany przemyśleń odbyła się Droga Krzyżowa, która w niezwykły sposób pokazała jak bardzo to, co przeżywał Jezus jest bliskie naszej codzienności. Każdy z pracowników miał możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania podczas adoracji.

Skupienie w Koźlu 5Dzień skupienia zakończył się Eucharystią, podczas której zostaliśmy posłani do głoszenia Chrystusa w każdych okolicznościach, na wzór proroka Jeremiasza. Czas, który przeżyliśmy był wspaniała okazją do przygotowania się na nadchodzące święta, a także wprowadził atmosferę zadumy i  zrozumienia tak bardzo potrzebną podczas Wielkiego Tygodnia.

 

Siostry z Kędzierzyna-Koźla

Skupienie w Koźlu 2Skupienie w Koźlu 4Skupienie w Koźlu 6