Zmarła nasza współsiostra - Maria Leokadia

 Prezentacja1

 

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie,
a Światłość wiekuista niechaj jej świeci,
niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

 

 

s.Leokadia nekrolog

 

 

Siostra Maria Leokadia (Julia Skwara) pochodziła z pobożnej, wielodzietnej rodziny chłopskiej. Matka wcześnie umarła i Julia zajmowała się i opiekowała młodszym rodzeństwem. Ojciec ożenił się po raz drugi. 

 Bardzo kochała swoją rodzinę, była nawet chrzestną dla Marysi Sawa. W jej rodzinie Pan Bóg dał powołanie kapłańskie kuzynowi i jako ojciec Aleksander - redemptorysta, swoją posługę duszpasterską sprawuje w Czechach. 

W 1952 r. siostra Leokadia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, gdzie w 1953 r. złożyła Pierwszą Profesję. Jako młoda siostra została wywieziona przez władze komunistyczne razem z posostałymi siostrami do obozu pracy w Gostyniu Wielkopolskim. Podczas życia zakonnego przebywała na różnych placówkach (Moszczanka, Kępnica, Racławice Śląskie). Była bardzo pracowitą siostrą, która chętnie odwiedzała chorych i samotnych, służyła swą ofiarnością i miłością. 

Od 1 marca 2006 r. przebywała w Domu św. Elżbiety w Nysie. Nawet jako osoba starsza, słaba i cierpiąca chętnie pomagała w pracach domowych. Była siostrą rozmodloną. Codziennie odprawiała Drogę Krzyżową. Lubiła czytać Pismo Święte, lektury duchowe i prasę katolicką. Brała czynny udział w życiu wspólnotowym. 

Przez całe swoje życie służyła Panu Jezusowi w drugim człowieku, w chorobie nie skarżyła się, ale chętnie ofiarowała Mu swe cierpienie. Mocno ukochała Jego Mamę i każdego dnia modliła się przez Jej wstawiennictwo na różańcu.

Siostra Leokadia przeżyła 92 lata i 9 miesięcy, 64 lata jako osoba zakonna. Odeszła w maju, miesiącu poświęconym Maryi, w roku, w którym Kościół obchodzi 100 - lecie objawień fatimskich. Nasza siostra w pełni odpowiedziała na wezwanie Maryi, która prosiła o częstą modlitwę różańcową o nawrócenie grzeszników.