Zakończenie wizytacji Matki Generalnej

Wizytacja 12Pod koniec roku 2018 oraz na początku 2019 nasza Prowincja odbywała wizytację generalną. Matka Generalna M. Samuela Werbińska odwiedziła wszystkie placówki wizytując nasze domy i wspólnoty. 31 stycznia zakończyliśmy wizytację podsumowaniem tego czasu oraz podziękowaniami. 

 

 

Wizytacja jest jednym z ważnych zadań Przełożónej Generalnej. Jest to czas zbadania życia religijnego każdej siostry, które przejawia się w przestrzeganiu rad ewangelicznych, życiu modlitwy oraz w życiu wspólnotowym, działalności zawodowej oraz administracji każdej wspólnoty. Wizytacja jest czasem pogłębienia świadomości tego, że każda z sióstr jest współdpowiedzialna za wspólnotę i całe Zgromadzenie i każda powinna troszczyć się o nasze dobro wspólne. Był to czas bardzo intensywny i wymagający, ale z pewnością dla wielu z nas piękny i wyjątkowy. Podczas wspólnych rekreacji Matka Samuela na podstawie przygotowanych prezentacji multimedialnych opowiedziała nam o działalności sióstr na placówkach misyjnych w Afryce oraz Rosji. Uczestniczyłyśmy także w przygotowanej przez Matkę medytacji o św. Elżbiecie, która dała nam okazję do przeprowadzenia rewizji naszego życia i odpowiedzenia sobie na ważne pytania dotyczące mojego życia i realizacji powołania. Z pewnością był to czas rachunku sumienia i podejmowania postanowień na przyszłość, aby nasze życie było bardziej ewangeliczne. 1 lutego Matka Generalna spotkała się również ze Wspólnotą Apostolką św. Elżbiety. 
Wizytacja 6Wizytacja 17Wizytacja 4Wizytacja 16

Więcej zdjęć