Kolęda, czyli czym są odwiedziny duszpasterskie

KolędaCo roku po obchodach Świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna się we wszystkich parafiach tak zwana kolęda. Czym ona jest w istocie? Czy chodzi tylko o „zaliczenie” odwiedzin księdza w naszych domach?

Niestety, dla wielu rodzin chrześcijańskich czas odwiedzin duszpasterskich to tylko nieprzyjemny obowiązek. Dochodzi wówczas do głosu nasze sumienie kolędowe. Co to znaczy? Znaczy to, że niekoniecznie stać nas na bycie prawdziwymi wobec kapłana który przychodzi. Chcemy wypaść dobrze, pokazać się z tej lepszej strony i okazuje się, że wielu z nas tylko na czas tej kolędy staje się w rzeczywistości człowiekiem wierzącym. Tymczasem kolęda to czas, kiedy mamy okazję podzielić się z naszym proboszczem doświadczeniem wiary, porozmawiać o radościach i trudnościach w jej przeżywaniu, czas, kiedy dzielona wiara się pomnaża.

Kolęda jest też okazją do dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski i wspólnego proszenia, by Bóg nadal obficie błogosławił rodzinie. Jest wyrazem łączności z naszymi duszpasterzami i całym Kościołem. Wspólne wyznanie wiary powinno zgromadzić wszystkich domowników.  Kolęda nie jest kościelną wizytacją kontrolną, ale spotkaniem modlitewnym duszpasterzy i ich parafian. Dlatego też powinna ona odbywać się w atmosferze życzliwości, autentyczności i wzajemnego szacunku.

Odwiedziny duszpasterskie w Domu Macierzystym rozpoczynają czas kolędy w Parafii św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Od wielu już lat w Nowy Rok Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz z duszpasterzami bazyliki przychodzą, by wraz z nami modlić się, kolędować i pobłogosławić nasz dom.

            kolęda2      kolęda4

kolęda3