Skupienie junioratu

Skupienie wrzesień 2019 3Pierwsze po wakacjach skupienie dla sióstr juniorystek miało miejsce w naszej Prowincji w dniach 16 - 17 września. Tematem spotkania były słowa Pana Jezusa zapisane w 13 rozdziale Ewangelii według św. Jana: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali". 

 

 

Czas skupienia miał na celu zreflektowanie w jakim miejscu życia wspólnotowego i duchowego każda z nas się dzisiaj znajduje. Pan Bóg powołał nas do życia wspólnego w konkretnej rodzinie zakonnej, w której mamy realizować przykazanie miłości wzajemnej. Rozważanie tekstu Ewangelii pomogło nam uświadomić sobie na nowo, że miłość wzajemna wypływa z doświadczenia miłości w relacji z Bogiem Ojcem. Trzeba nam zatem na pierwszym miejscu zatroszczyć się o relację z Bogiem, postawić Go na I miejscu własnej hierarchii wartości i ukochać Go ponad wszystko inne. I właśnie to doświadczenie zaowocuje miłością do współsióstr i innych ludzi. 
Skupienie wrzesień 2019 1Skupienie wrzesień 2019 2Skupienie wrzesień 2019 4Skupienie wrzesień 2019 5
Dzięki łasce Boga mogłyśmy spędzić czas naszego skupienia w Biskupowie u ojców Benedyktynów, gdzie skorzystałyśmy z Sakramentu Pokuty i Pojednania, a także Eucharystii. Ojciec Michał wygłosił nam konferencję, a usłyszane treści mogłyśmy przemodlić i przemyśleć przed Najświętszym Sakramentem. Czas skupienie jest ważnym mometem naszej formacji i osobistego rozwoju życia wiary.