Międzyzakonne spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe 26W sobotę 14 grudnia jak co roku osoby konsekrowane naszej dziecezji spotkały się pod przewodnictwem ks. bpa Rudolfa Pierskały na przedświąteczym skupieniu opłatkowym. W tym roku odbyło się ono w Domu św. Elżbiety na ul. Słowiańskiej w Nysie. To tam zjechało się ponad 100 osób zakonnych, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie.

 

 

Skupienie rozpoczęło się wspólną Eucharystią o godz. 10:00. Ksiądz Biskup w skierowanym do nas słowie mówił o czułości Boga, który dla nas staje się Człowiekiem. Po zakończonej Mszy Świętej miała miejsce inscenizacja z zamyśleniem słowno - muzycznym na temat świętości. Przygotowała je młodzież zakonna, chcąc przypomnieć wszystkim obecnym, że Bóg rodzi się nieustannie, gdy w naszym życiu zwycięża miłość. Aby o tym pamiętać, każdy otrzymał piernikowe serce.
Spotkanie opłatkowe 1Spotkanie opłatkowe 1.1Spotkanie opłatkowe 2Spotkanie opłatkowe 3
Spotkanie opłatkowe 4Spotkanie opłatkowe 5Spotkanie opłatkowe 6Spotkanie opłatkowe 7
Z kaplicy przeszliśmy do refektarza, gdzie połamaliśmy się opłatkiem, wymieniając się serdecznymi życzeniami. Następnie wspólnie radowaliśmy się przy stole. Siostry przygotowały dla nas barszcz i pierogi oraz słodki poczęstunek do kawy.
Spotkanie opłatkowe 8Spotkanie opłatkowe 9Spotkanie opłatkowe 10Spotkanie opłatkowe 14
Spotkanie opłatkowe 11Spotkanie opłatkowe 12Spotkanie opłatkowe 13Spotkanie opłatkowe 15
Spotkanie opłatkowe 16Spotkanie opłatkowe 17Spotkanie opłatkowe 18Spotkanie opłatkowe 19
Spotkanie opłatkowe 20Spotkanie opłatkowe 21Spotkanie opłatkowe 22Spotkanie opłatkowe 23
Spotkanie opłatkowe 24Spotkanie opłatkowe 25Spotkanie opłatkowe 27Spotkanie opłatkowe 28