Odwiedziny duszpasterskie

kolęda 15Co roku po obchodach Świąt Bożego Narodzenia, gdy jeszcze wpatrujemy się w Maleńką Dziecinę i jej Świętych Rodziców, rozpoczyna się we wszystkich parafiach tak zwana kolęda. Czym ona jest w istocie? Czy chodzi tylko o „zaliczenie” odwiedzin księdza w naszych domach?

Niestety, dla wielu rodzin chrześcijańskich czas odwiedzin duszpasterskich to tylko nieprzyjemny obowiązek. Dochodzi wówczas do głosu nasze sumienie kolędowe. Co to znaczy? Znaczy to, że niekoniecznie stać nas na bycie prawdziwymi wobec kapłana który przychodzi. Chcemy wypaść dobrze, pokazać się z tej lepszej strony i okazuje się, że wielu z nas tylko na czas tej kolędy staje się w rzeczywistości człowiekiem wierzącym. Tymczasem kolęda to czas, kiedy mamy okazję podzielić się z naszym proboszczem doświadczeniem wiary, porozmawiać o radościach i trudnościach w jej przeżywaniu, czas, kiedy dzielona wiara się pomnaża.
kolęda 1kolęda 2kolęda 3kolęda 4
Kolęda jest też okazją do dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski i wspólnego proszenia, by Bóg nadal obficie błogosławił rodzinie. Jest wyrazem łączności z naszymi duszpasterzami i całym Kościołem. Wspólne wyznanie wiary powinno zgromadzić wszystkich domowników.  Kolęda nie jest kościelną wizytacją kontrolną, ale spotkaniem modlitewnym duszpasterzy i ich parafian. Dlatego też powinna ona odbywać się w atmosferze życzliwości, autentyczności i wzajemnego szacunku.
kolęda 5kolęda 6kolęda 7kolęda 8
kolęda 9kolęda 10kolęda 11kolęda 12
Jak co roku kolęda w naszym domu miała miejsce 1 stycznia. Tego dnia właśnie odwiedzinami duszpasterskimi w Domu Macierzystum rozpoczyna się czas kolędy w Parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Spotkanie rozpoczęliśmy od obiadu, po którym następnie udaliśmy się do kaplicy na krótkie nabożeństwo. Przed nim Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz skierował do nas słowo, w którym wskazując na tajemnicę Wcielenia przybliżył nam pojęcia mysterium tremendum i mysterium fascinosum. Po błogosławieństwie sakramentalnym śpiewając kolędy przeszliśmy przez cały dom, odwiedzając wszystkie jego pomieszczenia, aby w modlitwie prosić o Boże błogosławieństwo w miejscach codziennego życia i posługi sióstr. Na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy na kawie przy wspólnym stole. 
kolęda 13kolęda 14kolęda 16kolęda 17