Rekolekcje szkolne w Jaszkowej Dolnej

Jaszkowa2016 46W dniach od 15 do 17 lutego gościłyśmy w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej, gdzie zaproszone przez Księdza Proboszcza Dariusza Strzeleckiego głosiłyśmy rekolekcje szkolne pod hasłem: Miłosierni jak Ojciec.

 

 

 

 

W pierwszym dniu naszych spotkań skupiliśmy się wokół tematu uczynków miłosierdzia. Bazowaliśmy na przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie. Dzieci odegrały scenki, które obrazowały poszczególne uczynki miłosierdzia.

            Jaszkowa2016 11        Jaszkowa2016 26

Drugi dzień upłynął na refleksji nad miłosierdziem Boga, który kocha i przebacza. Starsze klasy rozmawiały na temat Sakramentu Pokuty, poprzez który Bóg jak Miłosierny Ojciec przygarnia każdego człowieka i otula płaszczem swej miłości przebaczającej. Młodsze klasy obejrzały film i omówiły przypowieść o Miłosiernym Ojcu. 

            Jaszkowa2016 2        Jaszkowa2016 38           
Trzeciego dnia podsumowaliśmy nasze rozważania i stworzyliśmy loga rekolekcji. Centralnym punktem naszych spotkań była Eucharystia, którą zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne.

            Jaszkowa2016 55        Jaszkowa2016 66

 Za życzliwość, ciepłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę dziękują: s.Michalina, s.Rita, s.Vianneya oraz post. Ewelina.

Zobacz zdjęcia