Boże Ciało

Boże Ciało 5Każdego roku w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej cały Kościół świętuje Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Wiąże się ona ściśle z Wielkim Czwartkiem, kiedy Chrystus przemienił chleb i wino w Swe Ciało i Krew. Wierząc w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zanosimy do Boga dziękczynienie za to, że pozostał z nami w Eucharystii. 

Przyczyną ustanowienia w Kościele tej Uroczystości były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liege, 6 lat później legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię. Papież Urban IV bullą Transiturus z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako "zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu".

W naszej parafii w Nysie kroczymy procesją do czterech ołtarzy przy czterech kościołach - Wniebowzięcia NMP, gdzie ołtarz przygotowują nasze siostry, Zwiastowania NMP, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętych Jakuba i Agnieszki. 

Boże Ciało 1

Boże Ciało 2

Boże Ciało 3

Boże Ciało 4

Boże Ciało 6