Spotkanie postulantek i aspirantek Zgromadzenia

zjazd postulantek2016 28 czerwca w Domu Macierzystym w Nysie odbyło się coroczne spotkanie postulantek i aspirantek naszego Zgromadzenia, które przybyły do nas z prowincji polskich oraz Norwegii wraz ze swoimi siostrami mistrzyniami.

Rozpoczęłyśmy wspólnym śniadaniem, które okazało się również czasem na zapoznanie. Kolejnym punktem było spotkanie z historią naszego Zgromadzenia, które szczegółowo i bardzo ciekawie przekazała nam s.Margarita. O godz. 11:00 zgromadziłyśmy się wokół ołtarza Pańskiego, aby na wspólnej Eucharystii dziękować za dar powołania i prosić o łaski potrzebne na rozpoczynający się niebawem czas nowicjatu. Po mszy świętej wzorem Matek Założycielek przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa zawierzyłyśmy Bogu nasze powołanie, naszą teraźniejszość i przyszłość.

zjazd postulantek2016 3

Po obiedzie udałyśmy się na spacer szlakiem Błogosławionej Marii Luizy Merkert. Nawiedziłyśmy nasze Matki w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki oraz groby sióstr na Cmentarzu Jerozolimskim. W Domu Sióstr Emerytek postulantki z Norwegii oraz Polski zaprezentowały siostrom krótki program artystyczny. Po lodach udałyśmy się do ogrodu, by pochylić się nad mogiłą Sióstr Męczenniczek. 

zjazd postulantek2016 1

zjazd postulantek2016 4

Spotkanie zakończyło się kolacją, podczas której wyraziłyśmy naszą wdzięczność Siostrze Prowincjalnej oraz siostrom Prowincji Nyskiej za możliwośc spotkania w Domu Matki. 

zjazd postulantek2016 5

Zobacz zdjęcia