Archiwum artykułów

Skowronki, a nie wrony

Góra św. Anny 28"Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź osobą świętą żyjąc radośnie swoim darem! Bądźcie podobni do skowronków, a nie do wron!" - mówił biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała w czasie 10. spotkania osób konsekrowanych diecezji opolskiej i gliwickiej zebranych na Górze św. Anny 12 maja, w Wigilię Uroczystościi Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

 

Góra św. Anny 4Pielgrzymka rozpoczęła się spotkaniem w Auli św. Maksymiliana Kolbego w Domu Pielgrzyma, gdzie po słowach przywitania miała miejsce konferencja, którą wygłosił brat Paweł, Generał Zakonu Braci Albertyów z Krakowa. W związku z zakończonym już rokiem św. Brata Alberta, zebrani zostali zaproszeni do powrotu i reflekscji na temat sylwetki Adama Chmielowskiego, miłosierdzia, które świadczył i jego drogi do świętości. Prelegent przedstawił postać Świętego i jego bogaty życiorys, w którym kręte drogi pracy nad sobą doprowadziły go do Boga. Słuchacze otrzymali wyraźną wskazówkę mówiącą, że czasami ludzkie słabości są potrzebne do tego, aby nauczyć się pokory i wrażliwości na drugiego człowieka, a także tego, by nie wynosić się nad innych. Nikt bowiem nie może osiągnąć doskonałości sam przez uświęcanie się, ale świętość jest darem, który człowiek może otrzymać dzięki współpracy z łaską i dzięki miłosierdziu Boga. Na zakończenie swojego przemówienia Brat Starszy opowiedział o działalności braci dziś, o funkcjonowaniu zakładanych przytulisk, radościach i smutkach posługi wśród bezdomnych i najuboższych oraz towarzyszeniu tym wśród których żyją na co dzień. 

Góra św. Anny 8O godz. 11:00 rozpoczęła się w Bazylice św. Anny uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały, którą koncelebrowało 20 kapłanów. Na początku słowo do ponad dwustu zebranych osób życia konsekrowanego skierował gwardian, kustosz Sanktuarium św. Anny  - o. Jonasz Pyka OFM. W homilii Ksiądz Biskup nawiązując do ostatniej adhortacji Papieża Franciszka "Gaudete et exsultate" przypomniał o powszechnym powołaniu do świętości, którą każdy wierny może osiągnąć tam, gdzie żyje na co dzień. W swoim słowie do sióstr, braci i ojców zakonnych tłumaczył co znaczy żyć radośnie swoim darem będąc osobą konsekrowaną. Ksiądz Biskup zauważył, że droga do świętości prowadzi przez małe szczegóły miłości naszego życia, a zobrazował to na bardzo konkretnych przykładach życia modlitwy i życia wspólnotowego. Mówił o drobnych szczegółach miłości w punktualności na modlitwy, w dostosowaniu tempa modlitwy do starszych sióstr, zaangażowaniu w modlitwę wspólną, w wierności modlitwie, a nie ich mnożeniu, a także o drobnych szczegółach miłości w wychodzeniu pierwszą do innych, w nie umniejszaniu posługi przez modlitwę, we wzajemnej trosce o siebie oraz w nie mówieniu źle o innych i plotowaniu. 

Góra św. Anny 30

To życie drobnymi szczegółami miłości porównał do bycia słowikami, które radośnie śpiewają na chwałę Boga. Zauważył, że jest wiele osób, które z radością i optymizmem przeżywają swoje powołanie są pełne energii i pomysłów, ale są też tacy, którzy są smutni, zamknięci, ciągle narzekający. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup życzył wszystkim zebranym, by byli jak słowiki, które pięknie śpiewają, a nie jak wrony które kraczą, to znaczy, by żyli radośnie swoim darem konsekracji.

Po przerwie obiadowej, na którą zaprosił nas dyrektor Domu Pielgrzyma - o. Ignacy Szczytowski OFM, na zakończenie wspólnego pielgrzymowania, siostry i bracia udali się w procesji pod ołtarz papieski, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie majowym.
Góra św. Anny 10Góra św. Anny 17Góra św. Anny 24

 Zobacz więcej zdjęć