Archiwum artykułów

Procesja Eucharystyczna w Nysie

Boże Ciało 7

31 maja ulicami naszych miejscowości przeszły uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem, które były nie tylko uczczeniem Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, ale również manifestacją naszej wiary w Niego.

 

Boże Ciało 3O godz. 9:00 w Nyskiej Bazylice Mniejszej miała miejsce Msza Święta, po której na ulice miasta wyruszyła procesja eucharystyczna. Pierwszy ołtarz znajdował się na froncie Państwowej Szkoły Muzycznej i został przygotowany przez siostry elżbietanki. Słowo do wiernych w tym miejscu wygłosił ks. Tomasz Wrona, wikariusz Parafii św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki. Przypomniał on, że istotą naszego życia jest niebo i każdy z nas idzie tam, dźwigając swój krzyż. Siłą na tej drodze ma być dla nas Ciało Pana Jezusa, który daje się nam w każdej Mszy Świętej. Podkreślił również że Jezus przychodzi do nas nie tylko w Eucharystii, ale także w drugim człowieku.
Boże Ciało 1Boże Ciało 2Boże Ciało 4Boże Ciało 5
Boże Ciało 6Boże Ciało 8Boże Ciało 10Boże Ciało 11

Boże Ciało 9Drugi ołtarz znajdował się przy Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i został przygotowany przez grupy parafialne. Ks. Tomasz Cymbalista w skierowanym do uczestników procesji słowie, nawiązał do przeczytanej wcześniej ewangelii o rozmnożeniu chlebów i ryb. Zwrócił uwagę na postawę Jezusa, który nie wyrzuca nikomu braku wiary, ale ukazuje ogrom swego miłosierdzia i karmi lud nie ograniczając swej łaski. Zauważył, że dziś jest nas mniej przy Jezusie, niż wtedy, a godzina w kościele to dla nas za długo, tymczasem wtedy lud trwał przy Nim trzy dni. Kaznodzieja pokazał, że trwać przy Jezusie jest rzeczą cudowną, bo trwamy przy Kimś, kto kocha każdego bez wyjątku miłością, która nie ma granic. Przywołując postać bł. Marii Luizy Merkert, zauważył, że nie stworzyłaby ona takiego dzieła miłosierdzia, gdyby nie trwała przy Panu. Miłosierdzie Jezusa, rodzi nasze miłosierdzie. To my tworzymy Jego Ciało - taki jest Kościół jacy my jesteśmy, a więc swoim życiem tworzymy obraz miłosierdzia Boga. Na koniec kapłan zachęcił, abyśmy byli obrazem Boga, nie Jego obrazą oraz abyśmy żyli Ewangelią tak, by ci, którzy są daleko od Jezusa, mogli patrząc na nas powiedzieć: „Patrzcie, jak oni się miłują”.

Boże Ciało 12Trzeci ołtarz został zbudowany przy kościele św. Piotra i Pawła, przez tamtejszą parafię, a kazanie wygłosił ks. Proboszcz Piotr Burczyk. W nawiązaniu do przypowieści o ukrytym na polu skarbie, zauważył, że Eucharystia często jest dla nas takim polem, które dobrze znamy i nie widzimy tego, co jest wielkim skarbem, bo jest gdzieś ukryty. Kaznodzieja zaznaczył mocno, że w naszym życiu też to co jest prawdziwym skarbem, jest często niewidoczne. Świat daje nam gotowe suplementy i rozwiązania na wszystko, a mimo to wołanie: „nikt mnie nie kocha” jest coraz głośniejsze. Czegoś brakuje, skarb naprawdę jest ukryty… Ks. Proboszcz wskazał na Jezusa jako na Tego, który chce nam dać życie w obfitości, który nie doładuje nas wszystkim co oferuje świat, ale w gruncie rzeczy okaże się złudnym szczęściem, ale chce doładować naszego ducha. Tylko czy my chcemy być tak doładowani przez Jezusa? Bo często zwalniamy się z Eucharystii - bo ładna pogoda, bo trzeba zrobić grilla, bo promocja… usprawiedliwiamy się, doładowujemy w wielu miejscach, ale bez Eucharystii, bez Jezusa nie będziemy w pełni szczęśliwi.
Boże Ciało 13Boże Ciało 14Boże Ciało 15Boże Ciało 16

Boże Ciało 22Czwarty ołtarz znajdował się przy dzwonnicy Bazyliki i przygotowała go służba liturgiczna ołtarza. Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz w wygłoszonym słowie wskazał na trzy wzgórza będące filarami Europy, która wyrosła na tym co chrześcijańskie: Akropol, gdzie powstało pojęcie osoby, Kapitol rzymski, gdzie stanowiono prawo i Golgota w Jerozolimie. Z tego dziedzictwa greko - judeo - rzymskiego, na którym została wybudowana cywilizacja Europejska, wypływa pojęcie wolności i pojęcie czasu. Ksiądz Prałat tłumacząc oba pojęcia zauważył, że każdy z nas w swej wolności może powiedzieć Bogu nie i każdy z nas otrzymał czas zarówno na rozwój, jak i czas zasługiwania na niebo. Nawiązując do obrazu procesji, która jest trudem zwrócił uwagę na nasze życie jako pielgrzymów zmierzających z krzyżem do zbawienia.
Boże Ciało 17Boże Ciało 18Boże Ciało 19Boże Ciało 20
Boże Ciało 21Boże Ciało 23Boże Ciało 24Boże Ciało 25

Na zakończenie procesji Bożego Ciała wierni otrzymali sakramentalne błogosławieństwo.