Archiwum artykułów

Te Deum laudamus!

Jubileusz w Domu św. Elżbiety 2W sobotę, 9 czerwca br. wraz z s. M. Paulą, s. M. Magdaleną i s. M. Serafiką wyśpiewaliśmy radosny hymn uwielbienia za 60 i 65 lat życia radami ewangelicznymi naszych kochanych sióstr. Dziękowaliśmy Bogu za ich wierną i pełną ofiarności służbę dla Kościoła, Zgromadzenia i drugiego człowieka. 

 

Jubileusz w Domu św. Elżbiety 22Uroczysta Msza Święta została odprawiona w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu św. Elżbiety. Przewodniczył jej o. Seweryn Masarczyk OFM, a homilię wygłosił ks. prof Janusz Czerski. W swoim słowie nawiązał do pierwszego czytania, tłumacząc, że w języku biblijnym słowo sprawiedliwość jest synonimem słowa świętość, dlatego każda z czcigodnych Jubilatek może dziś powtarzać za prorokiem Izajaszem: "Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem świętości". Ksiądz kaznodzieja zauważył, że nie przez przypadek s. Paula, s. Magdalena i s. Serafika świętują swój jubileusz w dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak ukazuje dzisiejsza Ewangelia, Maryja z drżeniem serca szukała Jezusa. Podobnie nasze siostry, szukały w swoim życiu Tego, w którym mogły spocząć. Znalazły Oblubieńca w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety i już 60 i 65 lat żyją złożonymi Mu ślubami, w całkowitym oddaniu, idąc śladami Założycielek, czyniąc swą dewizą życiową słowa Pana Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 

Jubileusz w Domu św. Elżbiety 1Jubileusz w Domu św. Elżbiety 3Jubileusz w Domu św. Elżbiety 4Jubileusz w Domu św. Elżbiety 5
Ks. Janusz Czerski w kilku zdaniach przybliżył życiorys naszych sióstr Jubilatek, zaznaczając miejsca ich posługi wśród potrzebujących, na koniec dziękując Jubilatkom za przykład żywej wiary i ofiarnej służby oraz życząc im dalszego błogosławieństwa.
Jubileusz w Domu św. Elżbiety 6Jubileusz w Domu św. Elżbiety 7Jubileusz w Domu św. Elżbiety 8Jubileusz w Domu św. Elżbiety 9
Siostry Jubilatki w czasie Eucharystii odnowiły złożone 60 i 65 lat temu śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przed uroczystym błogosławieństwem na zakończenie Mszy Świętej, o. Seweryn odczytał życzenia, jakie z okazji dzisiejszej uroczystości składa siostrom Jubilatkom Ojciec Święty Franciszek.
Jubileusz w Domu św. Elżbiety 10Jubileusz w Domu św. Elżbiety 11Jubileusz w Domu św. Elżbiety 12Jubileusz w Domu św. Elżbiety 13
Po zakończonej Eucharystii miały miejsce życzenia, a następnie wspólne świętowanie przy stole w refektarzu.
Jubileusz w Domu św. Elżbiety 14Jubileusz w Domu św. Elżbiety 15Jubileusz w Domu św. Elżbiety 16Jubileusz w Domu św. Elżbiety 17
Jubileusz w Domu św. Elżbiety 18Jubileusz w Domu św. Elżbiety 19Jubileusz w Domu św. Elżbiety 20Jubileusz w Domu św. Elżbiety 21