Archiwum artykułów

Niedziela powołaniowa w Bieńkowicach

Bieńkowice 25W minioną niedzielę, odpowiadając na zaproszenie księdza Proboszcza Krystiana Giemzy, gościłyśmy w Parafii Wszystkich Świętych w Bieńkowicach, gdzie podczas mszy świętych poprzez wspólną modlitwę, śpiew i głoszone słowo dawałyśmy świadectwo życia wspólnotowego oraz prosiłyśmy o gorącą i bardzo świadomą modlitwę za powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

Czas spędzony w Bieńkowicach dał nam okazję do wielu pięknych i ubogacających spotkań oraz rozmów. Szczególnie pięknym doświadczeniem zarówno dla nas jak i dla parafian było niedzielne nabożeństwo powołaniowe, podczas którego każda z nas mówiła świadectwo powołania. Siostra Rita opowiadając historię swojego powołania, zwróciła uwagę na to, że Pan Bóg nie powołuje do życia zakonnego ludzi świętych, ale grzeszników i każdego z nas obdarza nieskończoną miłością, która pozwala żyć w pełni. Siostra Rafaela mówiła o tym, że powołanie do życia zakonnego jest powołaniem do radości, która nie jest jakąś wesołkowatością, ale autentyczną radością, która wypływa z głębi serca i mocnego przekonania, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. Siostra Vianneya opowiedziała o swoim powołaniu z perspektywy rodziców, podkreślając fakt, że każdy z nas godząc się na wolę Boga w swoim życiu i życiu najbliższych, wypełniając tą wolę, czasami nawet rezygnując ze swoich planów, doświadczy łaski i błogosławieństwa, które pozwoli mu być człowiekiem prawdziwie szczęśliwym, a w jego życiu wypełnią się słowa Pana Jezusa, że kto dla Jego imienia opuści dom, pole, ojca i matkę, stokroć więcej otrzyma.
Bieńkowice 2Bieńkowice 4Bieńkowice 5Bieńkowice 6

Bieńkowice 7Bieńkowice 8Bieńkowice 9Bieńkowice 12
Dziękujemy całej Parafii w Bieńkowicach wraz z jej Pasterzem - księdzem Krystianem za serdeczne przyjęcie, otwartość i wyjątkową życzliwość, za wrażliwe serca, których dobroci mogłyśmy doświadczyć w czasie naszego apostolstwa. Niech wyrazem naszej wdzięczności będzie modliwa o błogosławieństwo dla każdego, kogo tam spotkałyśmy.
Bieńkowice 13Bieńkowice 14Bieńkowice 15Bieńkowice 16
Bieńkowice 17Bieńkowice 18Bieńkowice 23Bieńkowice 24