Archiwum artykułów

Obłóczyny post. Sandry i post. Magdaleny

Obłóczyny 1W dniu 3 sierpnia, po rocznym przygotowaniu i przeżytych wcześniej ośmiodniowych rekolekcjach nasze postulantki: Sandra Kwiatkowska i Magdalena Półtorak przystąpiły do obłóczyn, prosząc Siostrę Prowincjalną o przyjęcie do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 

 

 

Pozostawiając za sobą starego człowieka, a przyoblekając nowego - otrzymały habit i welon zakonny, a także nowe imię. Postulantka Sandra od dnia obłóczyn nosi imię s. M. Antonina, a post. Magdalena przybrała imię: s. M. Małgorzata. Polecamy modlitwie nasze siostry rozpoczynające nowy etap w swoim życiu, które 13 sierpnia w Puszczykowie, niedaleko Poznania rozpoczną roczny nowicjat i będą się tam przygotowywały do złożenia ślubów zakonnych.
Obłóczyny 3Obłóczyny 4Obłóczyny 5Obłóczyny 6
Obłóczyny 7Obłóczyny 8Obłóczyny 2Obłóczyny 9
Prosimy także o modlitwę za nowicjuszki: s. M. Luizę i s. M. Teresę, które 15 sierpnia złożą Pierwszą Profesję oraz za s. M. Michalinę, która w Zalesiu koło Warszawy przeżywa czas przygotowania do ślubów wieczystych, które złoży 18 sierpnia w Nysie.