Archiwum artykułów

Pierwsza Profesja s. M. Luizy i s. M. Teresy

Pierwsza Profesja 1515 sierpania nasza wspólnota zakonna powiększyła się o dwie nowo konsekrowane - s. M. Luizę i s. M. Teresę, które poprzez złożenie ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zostały włączone w szeregi osób konsekrowanych Kościoła.

 

 

Pierwsza Profesja 18Siostry Neoprofeski poprzez roczny nowicjat, który odbyły w Puszczykowie koło Poznania, przygotowały się do złożenia Pierwszej Profesji w naszym Zgromadzeniu. Zobowiązały się do życia czystego, ubogiego i posłusznego oraz do życia według Konstytucji naszej wspólnoty zakonnej. Uroczyste złożenie ślubów, które odbyło się w czasie Eucharystii w kaplicy Domu Macierzystego wobec sióstr naszej Prowincji, obecnych kapłanów, rodziny i przyjaciół poprzedził obrzęd błogosławieństwa, które s. M. Luizie i s. M. Teresie udzielili przełożeni, rodzice oraz rodzice chrzestni. Po złożeniu ślubów Siostry Neoprofeski otrzymały poświęcone zewnętrzne znaki profesji zakonnej: czarny welon oraz medal Zgromadzenia, na którym z jednej strony widnieje nasza Patronka - św. Elżbieta, a z drugiej Maryja Niepokalana.

Nasze świętowanie trwało przez cały dzień. Po zakończonej Mszy Świętej miały miejsce życzenia, następnie obiad i dalsze świętowanie przy stole. Po godzinie 14 spotkaliśmy się na krótkim programie artystycznym, który przygotowały s. M. Luiza i s.M. Teresa, a o 15:00 wspólnie uwielbialiśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie podczas nabożeństwa. Następnie wszyscy udaliśmy sie na kawę i torty, a po przerwie znów spotkaliśmy się przy stole, aby spożyć kolację. Nasze świętowanie zakończyło się złożeniem na ołtarzu wianków, które Siostry Neoprofeski nosiły przez cały dzień.
Pierwsza Profesja 5Pierwsza Profesja 6Pierwsza Profesja 12Pierwsza Profesja 32

Całą naszą wspólnotą łączymy się w radosmym Te Deum za dar konsekracji naszych sióstr i życzymy im radosnego i wiernego trwania przy Oblubieńcu, a także świętości, by mogły razem z Nim przebywać na wieki w niebie. 

Zobacz więcej zdjęć