Archiwum artykułów

Złożyłam Chryste Jezu swe śluby na wieki...

luby wieczyste 3518 sierpnia w kaplicy p.w. Świętej Rodziny w Domu Macierzystym naszego Zgromadzenia rozbrzmiało radosne Te Deum laudamus za dar życia i powołania s. M. Michaliny, która w tym dniu podczas uroczystej Eucharystii, w obecności ks. bpa Rudolfa Pierskały, s. Prowincjalnej Marty, zgromadzonych sióstr, rodziców, krewnych i przyjaciół złożyła profesję wieczystą, zobowiązując się już na zawsze żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 

Ceremonię zaślubin wieczystych poprzedził obrzęd, w którym rodzice, rodzice chrzestni oraz przełożeni Zgromadzenia udzielili siostrze profesce błogosławieństwa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała, który w homilii tłumacząc jak wybudować solidny dom, przełożył to na życie duchowe i życie wspólnot, dając nam konkretne wskazówki jak budować nasze życie z Jezusem i bliźnimi. Po zakończonej Eucharystii był czas na życzenia i wspólne świętowanie przy stole. 

 

 Profesja wieczysta to był dzień na który długo czekałam. Tak na prawdę cały czas formacji był przygotowaniem do oddania się Bogu na zawsze. Przeżywałam ten moment z wielkim skupieniem i ogromną radością w sercu. Bóg, mój Pan i Oblubienic poślubił mnie sobie na wieki. Mnie słabego człowieka wybrał na służbę sobie. Dziękuję Mu za to wybranie, za ludzi których mi dał, za łaski którymi darzy. Z radością patrzę na obrączkę, która mi przypomina wielką miłość Boga i jednocześnie zadanie, które jest z nią związane: by zostać Mu wierną na wieki.

Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tym dniu modlitwą. Proszę o nią nadal: za mnie i za całe Nasze Zgromadzenie. Ja ze swojej strony też obiecuję pamięć przed Panem.

s.M. Michalina

luby wieczyste 3luby wieczyste 12luby wieczyste 14luby wieczyste 23
luby wieczyste 30luby wieczyste 33luby wieczyste 39luby wieczyste 43

Zobacz zdjęcia