Archiwum artykułów

Być dobrym! Ale jak? - Procesja Światła w Nysie

Procesja Światła 1214 listopada obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne bł. Marii Luizy Merkert. Jak co roku, aby uczcić pamięć Śląskiej Samarytanki i modlić się o cud do jej kanonizacji, w Bazylice pw. Świętego Jakuba i św. Agnieszki w Nysie miało miejsce nabożeństwo przy doczesnych szczątkach Marii Luizy, a następnie uroczysta Eucharystia. Po jej zakończeniu ulicami naszego miasta wyruszyła Procesja Światła, która w tym roku odbyła się ona pod hasłem: "Być dobrym! Ale jak?"

 

Każdy z nas na jakimś etapie życia zadaje sobie pytanie jak żyć, żeby osiągnąć niebo? Jak żyć, aby być dobrym? Wpatrując się w postać bł. Marii Luizy Merkert staraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie: Jak być dobrym? Przy każdej stacji naszej procesji  przywołaliśmy też sylwetkę innego polskiego świętego, aby pokazać jak skuteczne narzędzia wybrali - zarówno oni jak i Maria Luiza, aby zasłużyć na miano Świętych. 
Procesja Światła 1Procesja Światła 2Procesja Światła 3Procesja Światła 4
Przy pierwszej stacji bł. Maria Luiza i św. Jacek powiedzieli nam jak ważna w naszym życiu jest modlitwa i przyjaźń z Panem Bogiem. Mówili o swojej miłości do Pana Jezusa i Matki Bożej oraz o tym jak ta miłość wyrażała się w ich życiu. Przy drugiej stacji spotkaliśmy św. Jana Pawła II. Matka Maria powiedziała nam o realizacji przykazania miłości Boga i człowieka i o tym, jak wszelkie działanie właśnie w miłości powinno brać swój początek. Święty Papież potwierdził to przywołując przykłady ze swojego nauczania i obrazy, które każdy z nas dobrze pamięta, a które ukazywały jego bliskość z ludźmi i miłość, szczególnie do tych najmniejszych. Przy kolejnej stacji Śląska Samarytanka przypomniała nam o swej wielkiej ufności w Opatrzność Bożą i wielką troskę o to, by wszystko co czyniła było pełnieniem Jego woli. Myśl tę rozwinęłą św. Faustyna pokazując jak wielkie znaczenie ma zaufanie do Boga i powierzenie Mu życia oraz przypomniała nam słowa zapisane w Dzienniczku mówiące o tym, jak bardzo Bóg raduje się duszami, które pokładają w Nim ufność. Obie Święte mocno podkreśliły, że tylko realizując wolę Boga będziemy naprawdę szczęśliwi, a nasze życie będzie dobre. Ostatnia stacja była spotkaniem z św. Bratem Albertem. Dotyczyła ona dzieł miłosierdzia, które pełniła zarówno Maria Luiza jak i Brat Albert, pochylając się nad potrzebującymi, w których widzieli cierpiącego Chrystusa. Tam otrzymaliśmy czwartą wskazówkę: być dobrym, to dla współczesnego świata być twarzą miłosierdzia, czynić dobro na rzecz ludzi potrzebujących i widzieć w nich samego Boga.
Procesja Światła 5Procesja Światła 6Procesja Światła 7Procesja Światła 8
Procesja Światła 9Procesja Światła 10Procesja Światła 11Procesja Światła 13
Na zakończenie procesji miało miejsce uczczenie relikwii bł. Marii Luziy Merkert i złożenie przez dzieci kwiatków dla Marii Luizy, które same wykonały i niosły w procesji, na których płatkach wypisały co to znaczy być dobrym.