Archiwum artykułów

Niedziela powołaniowa w Pietrowicach Wielkich

Pietrowice Wielkie 9W minioną niedzielę miałyśmy możliwość apostolstwa w Parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Wraz z duszpasterzami i wiernymi modliłyśmy się o świętość życia dla powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne uczestnicząc w niedzielnych Eucharystiach w kościele parafialnym, kościółku św. Krzyża oraz w kaplicy w Kornicy, a także nabożeństwie popołudniowym. 

 

Podczas każdej Mszy świętej włączałyśmy się w jej współtworzenie poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu responsoryjnego oraz przygotowanych pieśni. Pod koniec Eucharystii miałyśmy również możliwość skierowania słowa do uczestniczących w Mszy świętej. Przybliżając postać św. Elżbiety i bł. Marii Luizy Merkert chciałyśmy wskazać na istotne elementy realizowania w życiu przykazania miłości, która swe źródło ma w Chrystusie, który jest samą miłością i czeka na nas w swym Królestwie miłości, gdzie króluje na wieki.
Pietrowice Wielkie 4Pietrowice Wielkie 5Pietrowice Wielkie 6Pietrowice Wielkie 7
Dziękujemy księdzu Proboszczowi Damianowi Rangosz oraz księdzu wikaremu Piotrowi Mandala posługującym w Pietrowicach Wielkich za gościnność, możliwość apostolstwa w parafii, a także za serdeczne przyjęcie i wszelkie okazane dobro. Wszystkim parafianom dziękujemy za życzliwość, ofiarność i wspólną modlitwę.
Pietrowice Wielkie 1Pietrowice Wielkie 2Pietrowice Wielkie 3Pietrowice Wielkie 8