Archiwum artykułów

Dzień wspólnoty

Dzień wspólnoty 6

Dzień wspólnoty, dzień wytchnienia, dzień jedności. Jakkolwiek by go nazwać 29 listopada dla wielu z nas był dniem bardzo radosnym, bo mogłyśmy się spotkać w siostrzanej atmosferze i cieszyć się z przynależności do naszego Zgromadzenia i naszej Prowincji.

 

 

Spotkanie, które zorganizowałyśmy w naszym domu z inicjatywy Matki Generalnej rozpoczęło się Mszą św. W kaplicy domowej zgromadziło się około czterdziestu sióstr z większości naszych domów na czele z s. Prowincjalną M. Martą Remiorz. Eucharystii przewodniczył ks. Marian Saska, proboszcz parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach. W homilii pochylił się nad trzema punktami, które mogą być bardzo pomocne w zachowaniu niewinną białej szaty, którą otrzymaliśmy na Chrzcie. Jako pierwsze ważne jest zdobycie umiejętności oddzielenia tego wszystkiego, co nas może odłączyć od Chrystusa; co może zakłócić relacje z drugim człowiekiem i współsiostrą. Po drugie - wyrzec się tego wszystkiego, co jest moją słabością i nie zniechęcać się tym, że jest to proces rozciągnięty w czasie. Jako trzecie istotne jest odrzucenie swojej słabości, która stała się murem oddzielającym mnie od Boga. Oddzielić, wyrzec się, odrzucić. Pomimo że brzmi banalnie – wcale nie jest proste. Ksiądz Marian zwrócił naszą uwagę także na to, że w naszym życiu najważniejsze jest gromadzenie się wokół Chrystusa, ale także gromadzenie się we wspólnocie.
Dzień wspólnoty 1Dzień wspólnoty 2Dzień wspólnoty 4Dzień wspólnoty 5
Przed błogosławieństwem końcowym miała miejsce krótka adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która zakończyła się odśpiewaniem radosnego Te Deum za dar elżbietańskiej wspólnoty. Po zakończonej Eucharystii udałyśmy się na obiad do świetlicy, a następnie do zabytkowej prochowni znajdującej się na terenie naszego domu. Tutaj miała miejsce niespodzianka, gdyż mieszkańcy Domu św. Karola wraz z terapeutami przygotowali przedstawienie o stworzeniu świata. I chociaż trwało ono zaledwie dziesięć minut, przyniosło nam wszystkim wiele wzruszeń i refleksji. Siostry doceniły zaangażowanie naszych podopiecznych i ogrom przygotowań jakie zostały włożone w tą inscenizację. Po długich, zasłużonych brawach siostry mogły obejrzeć jeszcze krótki film-prezentację o życiu codziennym Domu św. Karola. Spotkanie zakończyłyśmy wspólną kawą. Siostry miały także możliwość zwiedzenia Domu, spotkania się z mieszkańcami. Było to bardzo cenne szczególnie dla sióstr, które mieszkały i pracowały kiedyś w tym domu.
Dzień wspólnoty 7Dzień wspólnoty 8Dzień wspólnoty 9Dzień wspólnoty 10
Rozmowom nie było końca. Żal było się rozstawać. Atmosfera jedności i siostrzanej życzliwości unosiła się jeszcze długo po tym, jak siostry porozjeżdżały się w swoje strony.
Dziękujemy Matce Generalnej za pomysł, Siostrze Prowincjalnej za przychylność i wsparcie i wszystkim kochanym siostrom, które przyjęły nasze zaproszenie. Bogu niech będą dzięki.

Wspólnota sióstr z Kędzierzyna-Koźla