Archiwum artykułów

Odwiedziny duszpasterskie

Odwiedziny duszpasterskie 17

Co roku po obchodach Świąt Bożego Narodzenia, gdy jeszcze wpatrujemy się w Maleńką Dziecinę i jej Świętych Rodziców, rozpoczyna się we wszystkich parafiach tak zwana kolęda. Czym ona jest w istocie? Czy chodzi tylko o „zaliczenie” odwiedzin księdza w naszych domach?

 

 

Niestety, dla wielu rodzin chrześcijańskich czas odwiedzin duszpasterskich to tylko nieprzyjemny obowiązek. Dochodzi wówczas do głosu nasze sumienie kolędowe. Co to znaczy? Znaczy to, że niekoniecznie stać nas na bycie prawdziwymi wobec kapłana który przychodzi. Chcemy wypaść dobrze, pokazać się z tej lepszej strony i okazuje się, że wielu z nas tylko na czas tej kolędy staje się w rzeczywistości człowiekiem wierzącym. Tymczasem kolęda to czas, kiedy mamy okazję podzielić się z naszym proboszczem doświadczeniem wiary, porozmawiać o radościach i trudnościach w jej przeżywaniu, czas, kiedy dzielona wiara się pomnaża.
Odwiedziny duszpasterskie 1Odwiedziny duszpasterskie 2Odwiedziny duszpasterskie 3Odwiedziny duszpasterskie 4
Kolęda jest też okazją do dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski i wspólnego proszenia, by Bóg nadal obficie błogosławił rodzinie. Jest wyrazem łączności z naszymi duszpasterzami i całym Kościołem. Wspólne wyznanie wiary powinno zgromadzić wszystkich domowników.  Kolęda nie jest kościelną wizytacją kontrolną, ale spotkaniem modlitewnym duszpasterzy i ich parafian. Dlatego też powinna ona odbywać się w atmosferze życzliwości, autentyczności i wzajemnego szacunku.
Odwiedziny duszpasterskie 5Odwiedziny duszpasterskie 6Odwiedziny duszpasterskie 7Odwiedziny duszpasterskie 8
Jak co roku kolęda w naszym domu miała miejsce 1 stycznia. Tego dnia właśnie odwiedzinami duszpasterskimi w Domu Macierzystum rozpoczyna się czas kolędy w Parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Spotkanie rozpoczęliśmy od obiadu, po którym następnie udaliśmy się do kaplicy na krótkie nabożeństwo. Przed nim Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz skierował do nas słowo, w którym nawiązał do oblicza Chrystusa, które jest obrazem Boga niewidzialnego. Po błogosławieństwie sakramentalnym śpiewając kolędy przeszliśmy przez cały dom, odwiedzając wszystkie jego pomieszczenia, aby w modlitwie prosić o Boże błogosławieństwo w miejscach codziennego życia i posługi sióstr. Na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy na kawie przy wspólnym stole. 
Odwiedziny duszpasterskie 9Odwiedziny duszpasterskie 10Odwiedziny duszpasterskie 11Odwiedziny duszpasterskie 12
Odwiedziny duszpasterskie 13Odwiedziny duszpasterskie 14Odwiedziny duszpasterskie 15Odwiedziny duszpasterskie 16