Archiwum artykułów

Skupienie junioratu

Skupienie junioratu 12W dniach od 23 do 24 stycznia w naszym domu swoje skupienie przeżywały siostry juniorystki: s. M. Bernadetta, s. M. Rafaela, s. M. Luiza i s. M. Teresa. Był to czas zatrzymania i refleksji, porządkowania serca, ale i odpoczynku. Spotkanie poprowadził ks. Robert Sadlak, Prefekt Wyższago Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. 

 

 

Dzień skupienia to przede wszystkim czas na zatrzymanie i rewizję swojego serca. Służy on wzrostowi duchowemu i pogłębieniu relacji z Panem Bogiem, naszym Oblubieńcem. Ten czas pozwala nam na nowo odkryć, że pomimo wielu aktywności i rzeczy, które zajmują nas na co dzień, potrzebne są momenty na "nic nie robienie", czas na budowanie tego, co może zewnętrznie mało widoczne, ale jest konieczne, abyśmy mogły z radością i entuzjazmen przeżywać codzienność.
Skupienie junioratu 1Skupienie junioratu 2Skupienie junioratu 3Skupienie junioratu 4

Styczniowe skupienie wpisując się w temat roku formacji, było poświęcone czystości. Podczas konferencji ks. Robert nawiązał do Tej, której nie sposób pominąć omawiając temat czystości, a więc do Maryi. Przytaczając i omawiając trzy słowa: fiatmagnificat stabat, na nowo zatrzymał nas nad kwestiami związanymi z czystością naszych intencji, motywacji, pragnień, czystością wypowiadanych słów, myśli, czystością relacji. 
Skupienie junioratu 5Skupienie junioratu 6Skupienie junioratu 7Skupienie junioratu 8
Czas skupienia jest też dla nas okazją do spotkania się w całej wspólnocie junioratu, co daje możliwość do wielu rozmów, wymiany doświadczeń, dzielenia przeżywanych trudności, ale i radości. 
Skupienie junioratu 9Skupienie junioratu 10Skupienie junioratu 11Skupienie junioratu 13