Archiwum artykułów

Zakończenie wizytacji Matki Generalnej

Wizytacja 12Pod koniec roku 2018 oraz na początku 2019 nasza Prowincja odbywała wizytację generalną. Matka Generalna M. Samuela Werbińska odwiedziła wszystkie placówki wizytując nasze domy i wspólnoty. 31 stycznia zakończyliśmy wizytację podsumowaniem tego czasu oraz podziękowaniami. 

 

 

Wizytacja jest jednym z ważnych zadań Przełożónej Generalnej. Jest to czas zbadania życia religijnego każdej siostry, które przejawia się w przestrzeganiu rad ewangelicznych, życiu modlitwy oraz w życiu wspólnotowym, działalności zawodowej oraz administracji każdej wspólnoty. Wizytacja jest czasem pogłębienia świadomości tego, że każda z sióstr jest współdpowiedzialna za wspólnotę i całe Zgromadzenie i każda powinna troszczyć się o nasze dobro wspólne. Był to czas bardzo intensywny i wymagający, ale z pewnością dla wielu z nas piękny i wyjątkowy. Podczas wspólnych rekreacji Matka Samuela na podstawie przygotowanych prezentacji multimedialnych opowiedziała nam o działalności sióstr na placówkach misyjnych w Afryce oraz Rosji. Uczestniczyłyśmy także w przygotowanej przez Matkę medytacji o św. Elżbiecie, która dała nam okazję do przeprowadzenia rewizji naszego życia i odpowiedzenia sobie na ważne pytania dotyczące mojego życia i realizacji powołania. Z pewnością był to czas rachunku sumienia i podejmowania postanowień na przyszłość, aby nasze życie było bardziej ewangeliczne. 1 lutego Matka Generalna spotkała się również ze Wspólnotą Apostolką św. Elżbiety. 
Wizytacja 6Wizytacja 17Wizytacja 4Wizytacja 16

Więcej zdjęć