Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Młodzież elżbietańska

Do grupy Młodzieży Elżbietańskiej należą ludzie młodzi,
którzy chcą swym życiem przedłużać dzieło św. Elżbiety.
Naszym wspólnym pragnieniem jest pogłębianie duchowość Patronki Zgromadzenia
i na jej wzór służenie Jezusowi obecnemu w drugim człowieku.

 ME

Wspólne spotkania i inicjatywy dają nam siłę do działania i poczucie wspólnoty,
w której nabiera konkretnego wyrazu chrześcijańska miłość bliźniego.