Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Szukaj

Młodzież elżbietańska

Do grupy Młodzieży Elżbietańskiej należą ludzie młodzi,
którzy chcą swym życiem przedłużać dzieło św. Elżbiety.
Naszym wspólnym pragnieniem jest pogłębianie duchowość Patronki Zgromadzenia
i na jej wzór służenie Jezusowi obecnemu w drugim człowieku.

 ME

Wspólne spotkania i inicjatywy dają nam siłę do działania i poczucie wspólnoty,
w której nabiera konkretnego wyrazu chrześcijańska miłość bliźniego.