Wielki Czwartek

Wielki Czwartek 2W Wielki Czwartek  Mszą Wieczerzy Pańskiej cały Kościół rozpoczyna świętowanie Triduum Paschalnego. Jest to czas niezwykle ważny dla wszystkich chrześcijan, gdyż wspominamy wówczas najważniejsze tajemnice naszej wiary.

Jeszcze przed rozpoczęciem obchodów Triduum, w czwartkowe przedpołudnie w kościołach katedralnych sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Msza Krzyżma, w czasie której zostają poświęcone oleje używane do niektórych sakramentów (olej krzyżma  do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, natomiast olej chorych do sakramentu namaszczenia chorych), a także do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa (poświęcenie kościoła, ołtarza i in.). W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości.

Dzisiejszego dnia zmienia się nakrycia na krzyżach - z fioletowych na białe. Ołtarz przyozdabia się kwiatami. W czasie Eucharystii używa się szat liturgicznych białego koloru.

Wielki Czwartek 1

Wieczorem wszyscy wierni Kościoła gromadzą się na Mszy Wieczerzy Pańskiej. W czasie Liturgii uczestniczymy w tych samych wydarzeniach, które miały miejsce ponad 2 tys. lat temu, gdy Chrystus wraz z uczniami zasiadł do Ostatniej Wieczerzy. Tego dnia Chrystus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. Uroczysta Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna świętowanie Triduum Paschalnego, tajemnicy Trzech Wielkich Nocy. Dziś towarzyszymy Jezusowi w Nocy wydania Siebie w Eucharystii, Nocy modlitwy w Ogrójcu, pojmania i uwięzienia.

Wielki Czwartek 3

Przed swym odejściem Jezus zostawił nam Testament Miłości. Jest nim On sam, który wydaje się za nas i zostaje z nami pod osłoną znaków sakramentalnych. Odchodząc zobowiązał nas do wzajemnej miłości. Dzisiaj na nowo trzeba nam uświadomić sobie, że Nowym Przymierzem, które przyniósł Chrystus jest miłość wyrażająca się w służbie. Dlatego właśnie Jezus obmywa uczniom nogi i nakazuje nam Go naśladować. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się odprowadzeniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Po liturgii powinniśmy trwać na modlitwie towarzysząc cierpiącemu w więzieniu Jezusowi. 

Wielki Czwartek 4