Wielka Sobota

Wielka Sobota 1Wielka Sobota jest dniem czuwania przy Chrystusie, którego ciało spoczywa w grobie. Dzisiaj nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Jedynym elementem liturgicznym jest sprawowanie Liturgii Godzin. Ten dzień ciszy, nacechowany zadumą, skupieniem i milczeniem winien być czasem modlitwy i nawiedzenia Grobu Pańskiego, z pamięcią, że Grób ten opromienia pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.

Starym zwyczajem przynosimy w godzinach popołudniowych do kościoła pokarmy na stół wielkanocny, które kapłan błogosławi. W koszyczku powinien znaleźć się chleb i inne pieczywo na pamiątkę chleba, którym Pan nakarmił lud, mięso i wędliny, na pamiątkę Baranka paschalnego i potraw, które Jezus spożył z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy, sól, która ma chronić od zepsucia oraz jajka, znak nowego życia.

Wielka Sobota 2

Po zapadnięciu zmroku rozpoczynamy świętowanie Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego. Gromadzimy się we wspólnocie wiernych na Wigilii Paschalnej. Ośrodkiem liturgii jest sakrament Eucharystii i chrztu świętego. Symbolika światła, słowa, wody i uczty, koncentruje nas wokół nowego życia w Chrystusie, który przechodzi (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie.

Wielka Sobota 3

Liturgia rozpoczyna się obrzędem światła. Składa się na nią poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec wiernych i oświetlenie kościoła . To stopniowe rozpraszanie ciemności przez Światło Chrystusa posiada głęboką wymowę - z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Symbolikę światła i świecy paschalnej oraz teologię Wielkiej Nocy tłumaczy orędzie wielkanocne -  Exsultet.

Wielka Sobota 4

Kolejnym elementem Liturgii jest liturgia słowa, która jest rozbudowana bardziej niż zwykle. Można odczytać dziewięć czytań. Śpiewamy również Gloria, w czasie której rozbrzmiewają dzwony, a także Alleluja przed Ewangelią.

Następuje liturgia chrzcielna, w czasie której błogosławi się wodę. Odśpiewujemy litanię do wszystkich Świętych, a w niektórych kościołach ma miejsce również sakrament chrztu. To właśnie ten sakrament wszczepia nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa.

Wszystkie te obrzędy - liturgia światła, słowa Bożego oraz chrztu były wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania Zmartwychwstałego na uczcie eucharystycznej.