Spotkanie sióstr zaangażowanych w apostolat młodzieżowo - powołaniowy

zjazd referentek 4W dniach od 8 do 10 kwietnia w Domu Macierzystym miało miejsce spotkanie sióstr odpowiedzialnych za apostolat młodzieżowo - powołaniowy w naszym Zgromadzeniu. Temat zjazdu to: „Miłość, odpowiedzialność i ryzyko w kontakcie z młodym człowiekiem”.

 

W spotkaniu uczestniczyły siostry z Niemiec, Czech, Włoch i pięciu polskich prowincji. Był to czas wspólnej modlitwy, słuchania, rozmów oraz radosnych i dobrych spotkań. Sobotnie przedpołudnie spędziłyśmy na dzieleniu się naszą pracą w referacie. Każda prowincja przedstawiła to, co wypracowała przez ostatni czas i co udało się zrealizować od ostatniego spotkania.

            zjazd referentek 2        zjazd referentek 1

Popołudniu miały miejsce warsztaty tańca chrześcijańskiego, które poprowadziła p. Aleksandra Przanowska. Tym razem uczyłyśmy się tańca integracyjnego oraz tańca do hymnu Światowych Dni Młodzieży.

            zjazd referentek 3        zjazd referentek 8

Wieczornej oraz niedzielnej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Cherubin Żyłka OFM. W niedzielę wysłuchałyśmy również konferencji do tematu naszego spotkania. Była ona praktycznym spojrzeniem długoletniego duszpasterza powołań, a więc człowieka doświadczonego w pracy z młodzieżą.

            zjazd referentek 9        zjazd referentek 5

            zjazd referentek 7        zjazd referentek 6

Na zakończenie zjazdu referentek spotkałyśmy się z siostrą Prowincjalną Martą oraz siostrą Wikarią Ignacją, które podziękowały wszystkim zaangażowanym w pracę z młodzieżą, za podjęty trud i entuzjazm w wypełnianiu zadań referentek powołaniowych. 

            zjazd referentek 10        zjazd referentek 11