Tańce uwielbienia w Nysie!

Grupa tanecznaPodczas uroczystości jubileuszowych w Nysie siostry z Apostolatów Młodzieżowo - Powołaniowych przedstawiły pięć tańców uwielbienia, które były owocem kilkuletniej współpracy z animatorką tańca chrześcijańskiego Panią Aleksandrą Przanowską w ramach spotkań komisji powołaniowych. Poniżej przedstawiamy program występu.

Temat tańca jest szeroko dyskutowany w środowiskach kościelnych. Znajdujemy jego zwolenników i przeciwników, a spektrum argumentów za i przeciw jest bardzo szerokie. W kulturze Zachodniej taniec jest utożsamiany przede wszystkim z miłością, rozrywką, profanum i rozbudzeniem zmysłów. Jednak poza powszechnym usytuowaniem tańca w przestrzeni społecznej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż taniec może być sztuką wyrażającą uczucia, przede wszystkim radość, czego potwierdzeniem jest przykład świętych takich jak Teresa z Avila czy Filip Neri. Co więcej, taniec może przerodzić się w modlitwę, która wyraża się przez ruch, angażujący ciało i duszę. Znamy przykłady takiej modlitwy z Pisma Świętego, kiedy poprzez taniec wyrażano radość, uwielbienie Boga i Jego pochwałę, a także wdzięczność.

Istnieje wiele rodzajów tańca chrześcijańskiego: taniec integracyjny, medytacyjny, taniec uwielbienia, taniec hebrajski, tańczony po kole lub przodem do punktu odniesienia. Dzisiaj skupimy się szczególnie na tańcu uwielbienia. W tańcu chrześcijańskim trzeba mieć na uwadze jego źródło i zarazem cel – Boga, dla którego wykonuje się każdy ruch. To On jest dla nas punktem odniesienia, a każdy ruch ciała ma wyrażać treść jaką niesie śpiewany tekst. Tańce, które zostaną zaprezentowane przez siostry posługujące w referatach młodzieżowo – powołaniowych, zostały przygotowane wraz z panią Aleksandrą Przanowską, animatorką tańca chrześcijańskiego, która już od kilku lat współpracuje z nami. Tańce będą dotyczyły tematu miłosierdzia, o czym świadczą zarówno teksty piosenek jak również czerwono niebieska kolorystyka strojów. Temat miłosierdzia ma nawiązywać do charyzmatu naszego Zgromadzenia, ale także jest zaproszeniem dla każdego z nas, aby poprzez przyjęcie treści jaką nieść będzie taniec, w perspektywie wiary spotkać się z Bogiem. Niech ten inny język przekazu jakim jest taniec, poprzez swoje piękno poruszy ducha i przybliży nas do miłosiernego Boga.

 

Z Ewangelii wg Św. Jana:  «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Zapalony paschał jest znakiem Zmartwychwstałego Pana, tego, który stanowi centrum naszego życia, który nas powołał i nas tutaj gromadzi. Jest punktem odniesienia dla modlitwy tańcem, ale również dla naszej codzienności, Białe habity mają symbolizować zmartwychwstanie, czystość, szatę weselną i gotowość na spotkanie z Panem.

Psalm 145
Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, 
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. 
Każdego dnia będę Cię błogosławił 
i na wieki wysławiał Twe imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
a wielkość Jego niezgłębiona. 
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła 
i zwiastuje Twoje potężne czyny. 
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu 
i rozpowiadają Twe cuda. 
I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, 
i opowiadają Twą wielkość. 
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci 
i radują się Twą sprawiedliwością. 
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich 
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. 
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje 
i święci Twoi niech Cię błogosławią! 

Z Ewangelii wg św. Mateusza:
"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
(…)
"Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili".

Psalm 63
Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
gdy wspominam Cię na moim posłaniu
i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Z listu do Filipian: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.