Dobrze widzi się tylko sercem...

skupienie kwiecie 19W miniony weekend w naszym nyskim klasztorze miało miejsce skupienie dla dziewczyn ze szkół gimnazjalnych i średnich. Poprowadził je wraz z siostrami ojciec Ryszard Gontarczyk SVD i wzięło w nim udział 30 uczestniczek z różnych zakątków naszej diecezji. Tym razem chcieliśmy się zastanowić nad tematem relacji. Nikt z nas bowiem nie jest samotną wyspą i Pan Bóg stworzył nas do relacji.

W czasie naszego skupienia realizując jego temat wysłuchaliśmy konferencji, którą poprzedziła praca w grupach i którą zakończyła burza mózgów mająca na celu stworzenie naszego wspólnego "ABC relacji". Każda z nas miała możliwość przemyślenia usłyszanych treści podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzień zwieńczyłyśmy pogłębieniem treści poprzez zaproponowany film. 

skupienie kwiecie 2skupienie kwiecie 26skupienie kwiecie 62skupienie kwiecie 50

Niedzielny poranek rozpoczęłyśmy od jutrzni oraz śniadania. W czasie pracy indywidualnej ozdabiałyśmy ramki, w których znajdowało się nasze "ABC relacji", aby każda z nas mogła postawić ją w swoim pokoju w widocznym miejscu i krok po kroku wprowadzać w życie jej punkty. Centralnym wydarzeniem naszego spotkania była uroczysta Eucharstia, w czasie której otrzymałyśmy umocnienie i błogosławieństwo do realizacji podstawowych zasad budowania relacji i trwania w nich. Oczywiście nie zabrakło w czasie skupienia czasu na zabawy, śpiew i rozmowy, a także dzielenie się swoją wiarą i treściami, które dotknęły nas w czasie spotkania.
skupienie kwiecie 13skupienie kwiecie 17skupienie kwiecie 90skupienie kwiecie 92

Zobacz zdjęcia