Wśród młodzieży na Górze św. Anny

Święto Młodzieży 2018 1W dniach od 16 do 21 lipca na Górze św. Anny odbywało się XXII Święto Młodzieży, w którym wzięło udział ponad 600 osób. Spotkanie zorganizowane przez franciszkanów jak co roku dawało możliwość apostołowania również innym zgromadzeniom zakonnym, dlatego też wzięłyśmy w nim udział włączając się w  różne inicjatywy Święta.

Jako animatorki prowadziłyśmy grupy młodzieży realizując każdego dnia Święta Młodzieży przygotowane wcześniej konspekty. Spotkania w grupach miały na celu pogłębienie tematów dnia dając możliwość osobom młodym wypowiedzenia się na forum grupy, otwarcia się i wyrażenia swoich odczuć, opinii i przemyśleń. Animatorzy po zakończeniu programu dnia również mieli swoje spotkania, aby omówić przebieg pracy w grupach i przygotować się do kolejnej. W tym roku na pracę w grupach położono szczególny nacisk, nabrały więc one dużego znaczenia i wartości.
Święto Młodzieży 2018 5Święto Młodzieży 2018 9Święto Młodzieży 2018 12Święto Młodzieży 2018 11
Nasza obecność na Górze św. Anny skupiła się przede wszystkim na apostolstwie powołaniowym. Jak co roku w czasie trwania Święta funkcjonował namiot powołań, w którym każde zgromadzenie mogło zostawić swoje materiały powołaniowe. Tam młodzież mogła porozmawiać z siostrami czy braćmi zakonnymi i poszukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Święto Młodzieży 2018 2Święto Młodzieży 2018 3Święto Młodzieży 2018 4Święto Młodzieży 2018 6
Nie zabrakło także modlitwy oraz naszej obecności przed Najświętszym Sakramentem. We wtorek wraz z siostrami prowincji wrocławskiej poprowadziłyśmy w kaplicy Domu Pielgrzyma nabożeństwo w duchu naszego Zgromadzenia, a modlitwę brewiarzową zazwyczaj odmawiałyśmy wraz z młodzieżą. Podczas całego Święta Młodzieży uczestnicząc we wszystkich punktach programu służyłyśmy swą obecnością młodzieży i starałyśmy się dawać świadectwo życia oddanego na wyłączność Bogu oraz być radosnymi świadkami Pana Jezusa.
Święto Młodzieży 2018 7 Święto Młodzieży 2018 8Święto Młodzieży 2018 10Święto Młodzieży 2018 13