Życzenia świąteczne

życzenia2„Kiedy czcimy narodzenie Zbawiciela, 
obchodzimy początek naszego własnego życia(…) 
Wprawdzie powołanie każdego następuje w swojej kolei

i synom Kościoła
w różnych czasach i epokach żyć przypada,

wszyscy jednak wierni – jacy żyli, żyją i żyć będą – (…)
z Chrystusem wespół w tych narodzinach zrodzeni zostają”

Św. Leon Wielki

 

Drodzy Przyjaciele, Kochana Młodzieży!

W słabości, ubóstwie, niemocy i pokorze, w tym, co świat zawsze odrzucał,
rodzi się dziś Zbawiciel świata.
Bóg nie wybrał tego co mocne, mądre i silne w oczach ludzkich…
wybrał żłób, w którym kwilące z zimna Dzieciątko mówi nam,
że cudu pokoju Bożego Narodzenia doświadczą tylko ci, którzy akceptują i przyjmują Jego dary,
nic nie warte z naszego punktu widzenia, punktu widzenia ludzi dorosłych.
Życzymy Wam zdumienia, zachwytu i spojrzenia dziecka, pełnego prostoty, 
koniecznych aby zakosztować przesłania objawiającego się w tą Świętą Noc. 
Niech moc tego orędzia napełni Was nadzieją, pokojem, sprawiedliwością i zbawieniem, 
aby stała się ona fundamentem pod budowę cywilizacji miłości.
Święty Leon Wielki mówił, że:
„świętując narodziny Zbawiciela, obchodzimy również początek naszego własnego życia”.
Dlatego też, życzymy aby cud narodzin Bożej Dzieciny pozwolił Wam odrodzić się do życia w miłości,
jeszcze głębiej dostrzec wartość i świętość każdego życia oraz odkrywać na nowo jego sens.


Z pamięcią w modlitwie u stóp Bożej Dzieciny - 
Siostry Elżbietanki!