Obojętność, nienawiść, miłosierdzie...

skupienie01 2016W miniony weekend na pierwszym w tym roku skupieniu zgromadziły się 34 dziewczyny z różnych miejscowości naszej diecezji, aby wspólne w rozpoczętym w Kościele Roku Jubileuszowym pochylić się nad tajemnicą Miłosierdzia. Skupienie wraz z siostrami poprowadził duszpasterz akademicki, ks. Jerzy Niedzielski.

Czas naszego spotkania był niezwykle bogaty i intensywny. Rozpoczęliśmy już tradycyjnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, w czasie której prosiliśmy o otwartość na to, co Pan nam przygotował na ten czas. Zapoznanie okazało się sprawą niezwykle skomplikowaną, żadnej z nas nie udało się zapamiętać wszystkich imion. Po radosnej zabawie wyciszyłyśmy się, aby wysłuchać konferencji. W swoim słowie do nas ks. Niedzielski przybliżył nam dwie postawy, które charakteryzują relację człowieka do istniejącego w świecie zła - obojętność, oraz nienawiść, a ściślej mówiąc mściwość, osadzoną na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”. Niezwykle cenne było dla nas wytłumaczenie, dlaczego mamy nadstawiać drugi policzek, gdy ktoś nas uderzy w prawy.
            skupienie01 2016 2        skupienie01 2016 6            

Po kolacji oglądałyśmy film: „Łaska i miłosierdzie”, który okazał się genialnym komentarzem do wysłuchanej wcześniej konferencji, a jednocześnie wprowadzeniem w to co czekało nas na wieczornej adoracji oraz w dniu następnym.

Tylko ten, kto jest wolny potrafi kochać. Tylko ten, kto doświadczy miłosierdzia będzie potrafił je okazywać. Dlatego właśnie w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu  każda z nas napisała do Boga list, w którym oddała Mu wszystko co krępowało jej wolność, zamykało na miłość, wszystko to, co potrzebowało przebaczenia i zalania zdrojem miłosierdzia. Na koniec Adoracji, kartki, które złożyłyśmy na ołtarzu zostały zniszczone i rozsypane w symbolicznych strumieniach krwi i wody.

            skupienie01 2016 8        skupienie01 2016 3

Niedzielę rozpoczęłyśmy od modlitwy Liturgią Godzin. Po śniadaniu czekała nas kreatywna praca w grupach. Zostałyśmy podzielone na cztery grupy i naszym zadaniem było przygotować pantomimę oraz komentarz do poszczególnych postaw - nienawiści, obojętności i miłosierdzia, zawierający definicję postawy, jej charakterystykę oraz źródło takiego a nie innego postępowania.  Jako podsumowanie naszych prezentacji grupa czwarta przedstawiła przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.

            skupienie01 2016 5        skupienie01 2016 9

W czasie homilii na Eucharystii, którą zakończyliśmy skupienie, ks. Jerzy mówił o miłosierdziu, jako trzeciej relacji do zła. Na naszym podsumowaniu, pełnym wzruszających świadectw, doszłyśmy do wniosku, że bez względu na wszystko w życiu najważniejsza jest miłość i nią trzeba nam się kierować w całym naszym postępowaniu. Pomimo czasami trudnych konsekwencji, niezrozumienia, odrzucenia czy wyśmiania, musimy być miłosierne, a zło zawsze trzeba nam zwyciężać dobrem. Oto jedyny sposób na zmianę człowieka i świata na lepsze.

            skupienie01 2016 4        skupienie01 2016 7

Zobacz zdjęcia