Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Szukaj

Formacja permanentna

Od ślubów wieczystych siostra na całe życie zobowiązana jest
do troski o swoje życie duchowe i powołanie
poprzez pogłębianie swojej wiedzy religijnej oraz życia wewnętrznego.
Każda siostra winna przestrzegać sumiennie
Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia oraz Statutów Prowincji,
a także troszczyć się o tradycje i duchowość naszych Założycielek.
Siostry wypełniają swe powołanie poprzez życie wspólnotowe,
pracę apostolską oraz życie modlitwy.

formacja stała5formacja stała3formacja stała1formacja stała4formacja stała2