Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Formacja permanentna

Od ślubów wieczystych siostra na całe życie zobowiązana jest
do troski o swoje życie duchowe i powołanie
poprzez pogłębianie swojej wiedzy religijnej oraz życia wewnętrznego.
Każda siostra winna przestrzegać sumiennie
Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia oraz Statutów Prowincji,
a także troszczyć się o tradycje i duchowość naszych Założycielek.
Siostry wypełniają swe powołanie poprzez życie wspólnotowe,
pracę apostolską oraz życie modlitwy.

formacja stała5formacja stała3formacja stała1formacja stała4formacja stała2