Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Nowicjat

Jest to czas, w którym siostra nowicjuszka przebywa w domu formacyjnym
wraz z nowicjuszkami innych Prowincji naszego Zgromadzenia,
gdzie z dala od zgiełku świata przygotowuje się do złożenia ślubów zakonnych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Etap ten trwa jeden rok i kończy się uroczystością złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej,
w czasie której siostra otrzymuje czarny welon i medal Zgromadzenia.

nowicjat1nowicjat3nowicjat2