Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Szukaj

Nowicjat

Jest to czas, w którym siostra nowicjuszka przebywa w domu formacyjnym
wraz z nowicjuszkami innych Prowincji naszego Zgromadzenia,
gdzie z dala od zgiełku świata przygotowuje się do złożenia ślubów zakonnych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Etap ten trwa jeden rok i kończy się uroczystością złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej,
w czasie której siostra otrzymuje czarny welon i medal Zgromadzenia.

nowicjat1nowicjat3nowicjat2