Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Postulat

Ten etap formacji odbywa się we wspólnocie zakonnej.
Jest czasem poprzedzającym przyjęcie do nowicjatu,
w którym postulantka poszerza i pogłębia swoją wiedzę religijną,
zostaje wprowadzona w historię i duchowość Zgromadzenia
oraz rozeznaje powołanie do życia wspólnego.
Znakiem zewnętrznym tego etapu formacji jest czarna sukienka z białym kołnierzykiem.
Rozpoczynając postulat kanoniczny postulantka otrzymuje czarną pelerynkę z białym kołnierzykiem.
Etap ten trwa od 6 miesięcy do 2 lat i kończy się ceremonią obłóczyn,
w czasie której postulantka otrzymuje habit, biały welon oraz imię zakonne.

 postulat1postulat4postulat2          postulat3