Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Posługa sióstr

Strapionych pocieszać

DSC 01881Każdy z nas w chwilach smutku, w doświadczeniu samotności czy w momentach, w których trudno udźwignąć ciężar życia, potrzebuje obecności drugiego człowieka, ciepłego uścisku dłoni i słów otuchy. Kiedy siadamy obok strapionego, by jego dłoń zamknąć w swojej dłoni, pocieszamy samego Jezusa, który czeka na nas w drugim człowieku.

Czytaj więcej...

Chorych nawiedzać

chorych nawiedzać 5Kiedy pochylamy się nad człowiekiem chorym, pochylamy się nad Chrystusem, który cierpi w człowieku. O osobach, które z miłością i cierpliwością pielęgnują chorych Chrystus mówi: „Błogosławieni miłosierni…”.

Czytaj więcej...

Umarłych pogrzebać

umarłych pogrzebać 21 listopada każdego roku cmentarze, miejsca spoczynku zmarłych zapełniają się żywymi, tymi, którzy przychodzą zapalić znicz na grobach swoich bliskich, przywołać w pamięci osobę zmarłą i zanieść do Boga modlitwę za nią. Otaczamy ciało ludzkie szacunkiem ze względu na to, że za życia było ono świątynią Ducha Świętego oraz ze względu na wiarę w ciała zmartwychwstanie.

Czytaj więcej...

Nieumiejętnych pouczać

wątpiącym dobrze radzić 1Każdy z nas codziennie słyszy wiele pouczeń, ostrzeżeń, dobrych rad. Przywykliśmy już do tego, że inni nas pouczają i sami pozwalamy sobie pouczać drugiego człowieka. Tymczasem trzeba by się zastanowić ile z wypowiadanych przez nas słów stoi na straży prawdy, troski o innych i miłości jako najwyższego dobra. Czy za moimi pouczeniami stoi pragnienie nieba dla drugiego człowieka? Bo tylko wtedy, gdy chcę zbawienia innych pouczanie ich jest zasadne.

Czytaj więcej...

Nagich przyodziać

nagich przyodziać 4Kiedy Chrystus mówi: „Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie”  wskazuje, że to On sam przychodzi do nas w obdartych spodniach i dziurawej koszuli mając nadzieję, że spotka się z naszą wrażliwością i otwartym sercem.

Czytaj więcej...

Modlić się za żywych i umarłych

modlitwa 5

Modlitwa za żywych i umarłych jest wypełnieniem przykazania miłości bliźniego.  Świadcząc modlitewną posługę miłosierdzia wyznajemy, że nasze życie leży w rękach Boga i Jego Opatrzności, która dotyczy zarówno doczesności jak i wieczności.

Czytaj więcej...