Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Podróżnych w dom przyjąć

DSCN8439Kiedy Jezus mówi:  „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”, zaznacza, że kiedy otwieramy nasze domy, tym którzy stają na ich progach, otwieramy Jemu samemu, który puka do drzwi oczekując, że spotka się z otwartym sercem domowników.

 

 
Kiedy Jezus mówi:

DSCN8434

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”, zaznacza, że kiedy otwieramy nasze domy, tym którzy stają na ich progach, otwieramy Jemu samemu, który puka do drzwi oczekując, że spotka się z otwartym sercem domowników.

W dzisiejszych czasach dzięki rozwojowi komunikacji rzadko już spotykamy wędrowców, którzy idą z miejsca na miejsce lub pielgrzymów pieszo zdążających do jakiegoś miejsca kultu religijnego, szukających noclegu w domach na trasie swej wędrówki. Jednak uczynek miłosierdzia dotyczący przyjmowania podróżnych wskazuje na coś więcej niż tylko udzielenie schronienia tym którzy proszą. Chodzi o szeroko rozumianą gościnność. Bóg przyjmowany w drugim człowieku w naszych domach przynosi błogosławieństwo, jak mówi stare przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom!”. Otwarty dom zawsze pełen jest ludzi. W nim czujemy się bezpiecznie i dobrze. Do takiego domu chcemy wracać. Mieszkają w nim ludzie o otwartych sercach.

DSC06119
W naszym codziennym posługiwaniu staramy się aby nasze klasztory były przystanią dla tych, którzy są w drodze. W ciągu roku wiele osób znajduje w nich nocleg, przybywa, by z dala od obowiązków pomyśleć nad własnym życiem, odpocząć. Domy naszego Zgromadzenia są otwarte dla tych, którzy szukają pomocy, da osób starszych i samotnych, dla młodzieży, którzy przybywają do nas zaczerpnąć sił fizycznych i duchowych. W sierpniu każdego roku siostry z Grabiny przyjmują pod swój dach pielgrzymów zdążających do Częstochowy.

DSCN8136Już nasze Założycielki kładły duży naciska na to, by ci, którzy przychodzą do naszego klasztoru czuli się w nim dobrze. Od tego czasu aż do dziś otaczamy troską kwestię gościnności, aby każdy kto puka do naszych drzwi spotkał się z otwartością, otrzymał należną pomoc i doświadczył życzliwości.