Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Modlić się za żywych i umarłych

modlitwa 5

Modlitwa za żywych i umarłych jest wypełnieniem przykazania miłości bliźniego.  Świadcząc modlitewną posługę miłosierdzia wyznajemy, że nasze życie leży w rękach Boga i Jego Opatrzności, która dotyczy zarówno doczesności jak i wieczności.

 Jezus powołując Apostołów dał im dwa zadania: aby z Nim byli i aby głosili Ewangelię. Bycie z Jezusem jest pierwszym zadaniem Jego uczniów. To bliskość z Bogiem pozwala nam czerpać siły do życia apostolskiego, ale również pomnaża w nas miłość ku ludziom, do których nas posyła. Nasze Założycielki od początku swej działalności otaczały modlitwą biednych chorych. Ożywione ich przykładem  widzimy w tym i nasze zadanie, aby przez modlitwę i ofiary wypraszać żyjącym potrzebne łaski, a zmarłym życie wieczne.

            modlitwa 1        modlitwa
 Każdego dnia, gdy siostry naszego Zgromadzenia spotykają się w kaplicach klasztornych, rozbrzmiewa głośno ufne wołanie do naszego Pana w potrzebach Kościoła i świata. Siostry w swoich modlitwach pamiętają o tych, którzy powierzają się naszej pamięci, których spotkały na drodze powołania, o tych, którym służymy, o tych, którzy odeszli już z tego świata.
            modlitwa 4       modlitwa 3

„Nasze powołanie znajduje swój najgłębszy wyraz
w miłosnym spotkaniu z Bogiem Trójosobowym w modlitwie.
Dlatego też modlitwa stanowi centrum naszego życia zakonnego”

( Kon.40)