Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Nieumiejętnych pouczać

wątpiącym dobrze radzić 1Każdy z nas codziennie słyszy wiele pouczeń, ostrzeżeń, dobrych rad. Przywykliśmy już do tego, że inni nas pouczają i sami pozwalamy sobie pouczać drugiego człowieka. Tymczasem trzeba by się zastanowić ile z wypowiadanych przez nas słów stoi na straży prawdy, troski o innych i miłości jako najwyższego dobra. Czy za moimi pouczeniami stoi pragnienie nieba dla drugiego człowieka? Bo tylko wtedy, gdy chcę zbawienia innych pouczanie ich jest zasadne.

wątpiącym dobrze radzić 2

W dzisiejszym świecie bardziej niż kiedykolwiek dostrzegamy potrzebę przypominania o wartościach bez wątpienia najwyższych, powszechnie akceptowanych, a jednak tak bardzo zapomnianych, wypaczonych, wartościach, które w imię wolności współczesny człowiek odrzuca.

Realizując  ten uczynek miłości względem drugiego człowieka, w trosce o jego zbawienie, siostry na wielu płaszczyznach swojej posługi przypominając o takich wartościach jak wiara, miłość, wierność, świętość życia, wskazują, że życie doczesne to tylko kawałek naszej drogi, bo istnieje rzeczywistość wieczna, w której każdy z nas znajdzie się po śmierci. Siostry wypełniają tę misję poprzez katechizację dzieci i młodzieży w szkołach, katechezy w parafiach, głoszenie rekolekcji, konferencji oraz w czasie licznych spotkań w parafiach zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Miłość jest pragnieniem dobra dla drugiego człowieka. Najwyższym dobrem jest niebo. Pragnąc nieba dla bliźnich nieustannie trzeba nam wskazywać im właściwą drogę, przypominając  o nieskończonej miłości Tego, który czeka w niebie na każdego z nas.

            wątpiącym dobrze radzić 6        wątpiącym dobrze radzić 7