Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Szukaj

Umarłych pogrzebać

umarłych pogrzebać 21 listopada każdego roku cmentarze, miejsca spoczynku zmarłych zapełniają się żywymi, tymi, którzy przychodzą zapalić znicz na grobach swoich bliskich, przywołać w pamięci osobę zmarłą i zanieść do Boga modlitwę za nią. Otaczamy ciało ludzkie szacunkiem ze względu na to, że za życia było ono świątynią Ducha Świętego oraz ze względu na wiarę w ciała zmartwychwstanie.


umarłych pogrzebać 1umarłych pogrzebać 3Umarłych pogrzebać” to nakaz moralny, który winniśmy wypełnić w stosunku do tych, którzy przed nami odchodzą do wieczności, ale nie może to być jednorazowy gest. Oczywiście pogrzeb każdy ma jeden, jednak nasza wdzięczność i szacunek, troska i miłość do osoby zmarłej powinna wyrażać się w modlitewnej pamięci, gorącej prośbie do Boga o jej zbawienie, a także ofiarowanych w tej intencji mszach świętych. Nie tylko przy okazji Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego, ale również w ciągu roku powinniśmy odwiedzać miejsca pochówku naszych zmarłych i troszczyć się o nie.