Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Umarłych pogrzebać

umarłych pogrzebać 21 listopada każdego roku cmentarze, miejsca spoczynku zmarłych zapełniają się żywymi, tymi, którzy przychodzą zapalić znicz na grobach swoich bliskich, przywołać w pamięci osobę zmarłą i zanieść do Boga modlitwę za nią. Otaczamy ciało ludzkie szacunkiem ze względu na to, że za życia było ono świątynią Ducha Świętego oraz ze względu na wiarę w ciała zmartwychwstanie.


umarłych pogrzebać 1umarłych pogrzebać 3Umarłych pogrzebać” to nakaz moralny, który winniśmy wypełnić w stosunku do tych, którzy przed nami odchodzą do wieczności, ale nie może to być jednorazowy gest. Oczywiście pogrzeb każdy ma jeden, jednak nasza wdzięczność i szacunek, troska i miłość do osoby zmarłej powinna wyrażać się w modlitewnej pamięci, gorącej prośbie do Boga o jej zbawienie, a także ofiarowanych w tej intencji mszach świętych. Nie tylko przy okazji Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego, ale również w ciągu roku powinniśmy odwiedzać miejsca pochówku naszych zmarłych i troszczyć się o nie.