Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Szukaj

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety to wspólnota osób świeckich,
która żyje duchowością i charyzmatem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety,
ukazując w świecie miłosierną miłość 
Boga.
Członkowie wspólnoty Apostolskiej uczestnicząc w naszym charyzmacie 
są zaproszeni do przeżywania naszej duchowości, 
wypełniania misji Zgromadzenia, 
wspomagania nas w naszej posłudze miłosierdzia w zakresie materialnym i duchowym.

wspólnota apostolska3

Członkiem Wspólnoty może zostać każdy katolik,
któremu bliska jest trudna sytuacja ubogich, chorych i cierpiących,
który pragnie w duchu św. Elżbiety nieść im pomoc.
Wspólnota apostolska1

Działalność: modlitwa za świat i za wszystkich cierpiących,
pomoc ludziom w podeszłym wieku, samotnym, rodzinom wielodzietnym,
pomoc ubogim, chorym i potrzebującym.
W naszej prowincji działalność Wspólnoty Apostolskiej
skupia się wokół świetlicy środowiskowej prowadzonej w Domu Macierzystym.
Członkowie Wspólnoty aktywnie uczestniczą w tym dziele
ofiarnie służąc dzieciom przez przygotowanie posiłków oraz potrzebną pomoc.
Wspólnota wraz z siostrami organizuje również Wigilię oraz Śniadanie Wielkanocne
dla osób samotnych i potrzebujących,
a także Dzień Chorego, co cieszy się dużym zainteresowaniem.
wspólnota apostolska2