Obłóczyny postulantki Karoliny i postulantki Moniki

Obłóczyny 2Dnia 4 sierpnia, na zakończenie rekolekcji w naszej wspólnocie obchodziliśmy uroczystość obłóczyn postulantki Karoliny i postulantki Moniki, wraz z którą rozpoczęły one kolejny etap formacji jakim jest nowicjat. Z nowicjatem zaczyna się życie zakonne w naszym Zgromadzeniu. Będzie to dla nich czas głębszego wprowadzenia w charyzmat naszej rodziny zakonnej, do której powołał je Bóg.

Postulantka Karolina Juryk, otrzymała imię s. M. Luiza, postulantka Monika Wiench - s. M. Teresa. Dla całej naszej wspólnoty jest to ogromna radość, że Pan Bóg wciąż powołuje młode dziewczyny, które chcą w duchu naszego Zgromadzenia służyć Chrystusowi w drugim człowieku. 

Obłóczyny 1Obłóczyny 3Obłóczyny 4Obłóczyny 5

Właśnie zakończyłam czas postulatu. Był to dla mnie czas wypełniony mnóstwem chwil pełnych radości, dobroci, ale przede wszystkim łaski Boga. Ten okres mojego życia pozwolił mi pogłębić moją relację z Panem Jezusem oraz poznać Go lepiej i jeszcze mocniej pokochać. W tym czasie również poznawałam bardziej samą siebie. I choć był to czas wielu trudności i wątpliwości, był pięknym doświadczeniem w moim życiu. Wiem też, że na pewno nie był to czas stracony, bo przeżyty z Panem i pięknymi osobami, które wiele mnie nauczyły i nieustanie wspierały. s. M. Luiza

 Obłóczyny 6Obłóczyny 7Obłóczyny 8Obłóczyny 9

Postulat był dla mnie cennym czasem. Miałam możliwość zapoznania się i pokochania naszego elżbietańskiego charyzmatu. Zajmowałam się pracami domowymi, chodziłam do więzienia i opiekowałam się babcią Marią w jej własnym domu. W czasie postulatu towarzyszyły mi chwile piękne, ale także i trudniejsze, jednak Chrystus w swej miłości nieustannie mi pomagał i towarzyszył w kroczeniu drogą, na którą mnie powołał. Nieustannie doświadczałam też, że Bóg daje odwagę, aby iść za Nim, tylko trzeba zaufać i żyć pięknem dnia codziennego. W czasie postulatu mogłam się przekonać, że powołanie niesie ze sobą łaskę wytrwałości i wielkiego pokoju duchowego z Bogiem i drugim człowiekiem. Jest to piękna droga… s. M. Teresa

Obłóczyny 10Obłóczyny 11Obłóczyny 12Obłóczyny 14