Jak pięknie i duchowo przeżyć Niedzielę Palmową w domu?

Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy tydzień dla wszystkich chrześcijan. Pomimo czasu pandemii i koniecznych ograniczeń związanych z uczestnictwem w liturgii Wielkiego Tygodnia, to mogą być dla nas jedne z najpiękniejszych i najgłębiej duchowo przeżytych dni paschalnych. Warto dobrze się do nich przygotować i jak najlepiej je przeżyć.

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ten triumfalny wjazd do Miasta Świętego jest zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem, obiecanego nam Królestwa, do którego Chrystus wprowadzi wierzących, gdy przyjdzie na końcu świata. Właśnie to symbolizuje procesja z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem, jak święci i błogosławieni w Królestwie niebieskim.

Jak przygotować mieszkanie i przeżyć Niedzielę Palmową?

  • Przygotowanie stołu

Kiedy jesteśmy na liturgii w kościele gromadzimy się wokół stołu eucharystycznego, gdzie Chrystus karmi nas Swoim Słowem (w czasie liturgii słowa), a następnie Swoim Ciałem i Krwią. Stół w naszych mieszkaniach powinien być przedłużeniem stołu eucharystycznego. Niech w czasie Wielkiego Tygodnia stół, przy którym gromadzimy się na wspólnych posiłkach, będzie centralnym miejscem w naszych domach. Warto nakryć go obrusem. Można też postawić na nim Pismo Święte, krzyż i świecę.

  • Palma

Wprawdzie nie pójdziemy w procesji z palmami, jednak można wykonać tradycyjną palmę (może to być zwykła zielona gałązka). Osoba posiadająca autorytet w rodzinie w niedzielę, gdy rodzina zgromadzi się na wspólnej modlitwie, powinna ją pokropić wodą święconą: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Palmę należy ustawić w widocznym miejscu.

  • Czytanie Słowa Bożego

W bieżącym roku w czasie procesji z palmami czytalibyśmy fragment z Ewangelii św. Mateusza (rozdział 21, wersety od 1 do 11). Po pokropieniu palm wodą święconą należy odczytać ten fragment z Pisma Świętego mówiący o wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

  • Eucharystia

Centralnym momentem przeżywania Niedzieli Palmowej powinna być Eucharystia. Warto przeżyć ją całą rodziną oglądając dowolną transmisję Mszy Świętej. Należy pamiętać, że mimo iż jest to uczestniczenie poprzez środki masowego przekazu, trzeba zachować należną postawę, wykonywać odpowiednie gesty, włączyć się w dialog z celebransem liturgii, zadbać o odświętny – jak do kościoła, strój.

  • Komunia duchowa

Choć nie możemy przyjąć Pana Jezusa pod postacią Chleba w komunii świętej, Kościół zachęca, aby wierni przyjmowali komunię duchową. Jeśli trwamy w stanie grzechu ciężkiego, możemy też wzbudzić akt żalu doskonałego, aby zatroszczyć się należycie o swojego ducha.

Komunia duchowa: Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Ciebie kocham jedynie i nade wszystko. Z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie moje grzechy. Pragnę Cię przyjąć do mojego serca. Przyjdź mój Jezu, posil mnie, przyjdź mój Jezu, błagam Cię. Amen.

Akt żalu doskonałego: przejdź do artykułu