Wielki Czwartek w domu

Wielki Czwartek4Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy świętowanie Triduum paschalnego. W dzień ten wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Pan Jezus zaprasza nas do tego, byśmy zasiedli z Nim do stołu, choć w tym roku nie w kościele, gdzie jak podczas Ostatniej Wieczerzy łamie dla nas chleb, który przemienił w Swoje Ciało. W tym roku przed nami wielkie wyzwanie, by duchowo przeżywać wydarzenia paschalne z całym Kościołem, bo przecież się odbędą. Na pewno dla wielu osób to będzie trudny czas, ale dla wielu to mogą być najpiękniej, najgłębiej duchowo przeżyte Święta. Zaprośmy więc Jezusa do naszych domów i tam wraz z Nim i naszymi bliskimi zasiądźmy do stołu, słuchajmy Słowa Bożego, trwajmy na modlitwie. Jak świętować Wielki Czwartek w domu? Oto jedna z wielu możliwości. 

 

  • Przygotowanie stołu

W wielu rodzinach już od Niedzieli Palmowej stół w mieszkaniu jest nakryty obrusem, a na nim ustawione Pismo Święte, krzyż i świeca. Jeśli jeszcze nie uczyniliśmy tego, warto to zrobić. Niech stół przy którym zasiadamy do posiłku stanowi centrum naszego domu. Niech stanie się przedłużeniem stołu eucharystycznego, przy którym Pan Jezus karmi nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią. Jeśli w domu znajduje się obraz Ostatniej Wieczerzy, można ustawić go w jakimś widocznym miejscu, bowiem to właśnie wydarzenie wspominamy w Wielki Czwartek.

  • Kolacja i modlitwa

Pięknym elementem świętowania jest wspólny posiłek. Można zgromadzić rodzinę na wspólnej kolacji. Warto rozpocząć ją od krótkiej modlitwy, którą może poprowadzić jeden z członków rodziny, a następnie odczytać fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 13. Po przeczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, należy odmówić modlitwę Komunii duchowej, po niej zachować kilka minut ciszy, aby podziękować za to, że Jezus przyszedł do naszych serc w sposób duchowy. Kolację można zakończyć odczytaniem fragmentu o ustanowieniu Eucharystii ( 1 list św. Pawła do Koryntian, rozdz. 11, wersety od 23 do 26)  i odśpiewać pieśń „Ogrodzie Oliwny”.

  • Msza Wieczerzy Pańskiej

Dziś istnieje wiele możliwości uczestniczenia w transmisjach Eucharystii za pośrednictwem radia, telewizji czy Internetu. Powinno ono stanowić centrum naszego przeżywania Triduum Paschalnego. Należy jednak pamiętać, że mimo iż jest to uczestniczenie poprzez środki masowego przekazu, trzeba zachować należną postawę, wykonywać odpowiednie gesty, włączyć się w dialog z celebransem liturgii, zadbać o odświętny – jak do kościoła, strój.

  • Czuwanie w ciemnicy

W tym roku dekretem księdza Biskupa ogłoszono, że w kościołach nie będzie budowana ciemnica. To w niej przebywał Pan Jezus w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Aby upamiętnić to wydarzenie i towarzyszyć cierpiącemu Jezusowi w naszych domach, należy poświęcić godzinę na czuwanie. Można rozpocząć ją od odczytania fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 26, wersety od 36 do 56, a następnie spędzić czas w milczeniu, na osobistej modlitwie lub uczestnicząc w transmisjach czuwania lub innych katolickich programów.

  • Modlitwa za kapłanów

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Warto w tym dniu w sposób szczególny otoczyć modlitwą Papieża Franciszka, biskupów, wszystkich kapłanów, naszych księży proboszczów, tych którzy posługują w naszych parafiach. Podziękujmy Bogu za ich służbę w Kościele, za sprawowanie sakramentów dla nas, za to, że dzięki nim możemy spotykać się z żywym Bogiem w Eucharystii. Pamiętajmy o nich szczególnie w tych  dniach, gdy będą sprawować Eucharystię w pustych kościołach, co jest dla nich trudnym doświadczeniem.