Przeżyjmy z Jezusem Wielki Piątek w domu

Wielki Pitek 2Wielki Piątek jest dniem śmierci Jezusa Chrystusa. Liturgia tego dnia składa się z trzech części: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Święta. Nie uczestnicząc w Liturgii Wielkiego Piątku w naszych parafiach, warto łączyć się duchowo z Kościołem i wraz z Nim przeżywać te wielkie tajemnice naszej wiary. Jak w poprzednich dniach, również teraz przedstawiamy propozycję przeżycia tego dnia w swoim domu. 

  • Wspólna modlitwa i adoracja krzyża

Każdy z nas ma w domu krzyż. Niech on tego dnia znajduje się na miejscu centralnym w mieszkaniu. Połóżmy go na stole, który od Niedzieli Palmowej jest nakryty obrusem. Kiedy cała rodzina zbierze się przy stole na wspólnej modlitwie (Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Droga Krzyżowa lub inne modlitwy), warto poświęcić kilka minut na osobistą adorację krzyża, którą należy zakończyć oddaniem czci Jezusowi, przez ucałowanie krzyża. Wspólną modlitwę zakończmy Komunią duchową (tekst Komunii duchowej w artykule na Niedzielę Palmową).

  • Czytanie Męki Pańskiej

Przed wspólną kolacją należy odczytać opis Męki Pańskiej z Ewangelii świętego Jana (rozdział 18 i 19, do wersetu 42). Można też fragment ten odczytać w czasie wspólnej modlitwy podczas adoracji Krzyża.

  • Transmisja Liturgii Wielkiego Piątku oraz czuwania przy Bożym Grobie

Dziś nie brakuje możliwości, aby odnaleźć również transmisję Liturgii Wielkiego Piątku w telewizji, radio czy Internecie, dlatego zachęcamy, aby czynnie uczestniczyć w takiej formie modlitwy. Nie możemy się też udać na czuwanie przy Grobie Pańskim, jednak można odnaleźć transmisje i również poświęcić chwilę czasu, aby w taki sposób towarzyszyć Jezusowi i trwać na modlitwie.