XII Tydzień Biblijny

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżceSłowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia. Także w obecnym czasie, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią o globalnym zasięgu, niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego, motywuje do służby i do poświęcenia.  (ks. prof. Mirosław S. Wróbel)

Rozpoczęliśmy w Polsce XII Tydzień Biblijny. Jest to doskonały czas do tego, aby z nowym zaangażowaniem wziąść do ręki Pismo Święte i poświęcić parę chwil, aby słuchać co mówi do nas Bóg. Słowo Boże ma moc stwórczą, ma moc napełnić nasze życie nadzieją, wskrzesić to, co umarło. Pan Bóg jest żywy w Swoim Słowie i pragnie do nas mówić. Chce wskazywć nam drogę do szczęścia, chce byśmy pełni byli radości, chce napełniać nas pokojem. Jego Słowo pełne jest miłości. Od nas zależy jednak to, czym w naszym życiu się karmimy. Jeśli napełnimy się tym co światowe, będziemy światowi. Jeśli napełnimy się tym co Boże, będziemy Boży. 

Zachęcamy, aby karmić się Słowem Boga częściej, może ten tydzień zmotywuje nas do tego, aby z większym zapałem słuchać. Niech to Słowo stwarza nas na nowo, niech stanie się w nas ogniem, który płonie w nas, ale i rozpala innych.