Tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Tydzień modlitw o nowe powołania"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają" (J 10,14)
Wczorajszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy tydzień modlitw o nowe powołania do służby Bożej. Niech więc kolejne dni będą czasem szczególnej modlitwy. Prośmy Boga za kapłanów i osoby konsekrowane, aby z radością i entuzjazmem nieśli światu Jego miłość oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech nigdy nie zabraknie tych, którzy pójdą za Jezusem drogą służby i wyłącznej przynależności do Niego.

 

Zachęcamy również do przeczytania świadectw powołań niektórych naszych sióstr.
s. M. Dominika
s. M. Klaudia
s. M. Agata
s. M. Wojciecha
s. M. Edyta
s. M. Agnieszka
s. M. Vitalis
s. M. Gabriela