Dni modlitw o urodzaje

Dni Krzyżowe 4W nadchodzącą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W poniedziałek, wtorek i srodę przed tą uroczystością mają miejsce tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni modlitwy błagalnej o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych. Do tego wołania dołączamy się i my wypraszając błogosławieństwo dla pracy rolników, dobrą pogodę i Bożą pomoc, by nikomu nie zabrakło codziennego chleba. W parafiach urządza się w te dni procesje w kierunku pól, do krzyży czy kapliczek przydrożnych, śpiewajac litanię do Wszystkich Świętych i suplikacje. My udajemy się do krzyża w naszych ogrodzie, w samym centrum Nysy. 

 

Królu, Boże Abrahama, w Tobie moc i dobroć sama.
Wejrzyj na to ludzkie plemię, a urodzaj daj na ziemię.

Niechaj zna lud prawowierny, żeś Ty jest Bóg miłosierny.
A my Cię za ten dar wielki wielbić będziem na czas wszelki.
Dni Krzyżowe 3Dni Krzyżowe 2Dni Krzyżowe 1Dni Krzyżowe 5Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam w odpowiednim czasie pogody i deszczu udzielić raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas od klęski powodzi, gwałtownej niepogody, gradu i ognia zachować raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś ludzi i zwierzęta domowe od chorób i epidemii zachować raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,  Panie.